Engelska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi sono perso.
I am lost.
Du vet inte var du är
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Can you show me where it is on the map?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Dove posso trovare ____?
Where can I find___?
Fråga om en viss servicepunkt
... un bagno?
... a bathroom?
servicepunkt
... una banca/sportello di cambio
... a bank/an exchange office?
servicepunkt
... un albergo?
... a hotel?
servicepunkt
... un benzinaio?
... a gas station?
servicepunkt
... un ospedale?
... a hospital?
servicepunkt
... una farmacia?
... a pharmacy?
facilitet
... un grande magazzino?
... a department store?
servicepunkt
... un supermercato?
... a supermarket?
servicepunkt
... la fermata dell'autobus?
... the bus stop?
servicepunkt
... la fermata della metro?
... the subway station?
servicepunkt
... un ufficio di informazione turistica?
... a tourist information office?
servicepunkt
... un bancomat/sportello bancario automatico?
... an ATM/a cash machine?
servicepunkt
Come si arriva __?
How do I get to___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... al centro?
... the downtown area?
specifik plats
... alla stazione del treno?
... the train station?
specifik plats
... all'aeroporto?
... the airport?
specifik plats
... alla centrale di polizia?
... the police station?
specifik plats
... all'ambasciata di [paese]?
... the embassy of [country]?
Ett visst lands ambassad
Ci può consigliare un buon ___?
Can you recommend any good___?
Be om tips på olika platser
... bar?
... bars?
ställe
... caffé?
... cafes?
ställe
... ristorante?
... restaurants?
ställe
... night club?
... night clubs?
ställe
... albergo?
... hotels?
ställe
... attrazione turistica?
... tourist attractions?
ställe
... sito storico?
... historic sites?
ställe
... museo?
... museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Gira a sinistra.
Turn left.
Ge väganvisning
Gira a destra.
Turn right.
Ge väganvisning
Sempre dritto.
Go straight ahead.
Ge väganvisning
Torna indietro.
Go back.
Ge väganvisning
Fermati.
Stop.
Ge väganvisning
Vai verso ___.
Go towards the___.
Ge väganvisning
Vai oltre ___.
Go past the___.
Ge väganvisning
Cerca il/la ___.
Watch for the___.
Ge väganvisning
in discesa
downhill
Ge väganvisning
in salita
uphill
Ge väganvisning
incrocio
intersection
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
semafori
traffic lights
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parco
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Where can I buy a bus/train ticket?
Fråga efter ett biljettkontor
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Köp en biljett till en viss destination
... biglietto solo andata...
... single ticket ...
biljett för en enkel resa
... andata e ritorno...
... return ticket ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... biglietto di prima/seconda classe...
... first class/second class ticket ...
biljett för första klass/andra klass
... biglietto giornaliero...
... day pass ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... un abbonamento settimanale...
... weekly pass ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... un abbonamento mensile ...
... monthly pass ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
How much is a ticket to __[location]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Reservera en särskild sittplats
Si ferma a ___[luogo]___?
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
How long to get to __[location]__?
Fråga om resetiden
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
È occupato questo posto?
Is this seat taken?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Questo è il mio posto.
That is my seat.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

aperto
open
En affär är öppen
chiuso
closed
En affär är stängd
entrata
entrance
Skylt som informerar om att detta är ingången
uscita
exit
Skylt som informerar om att detta är utgången
spingere
push
tirare
pull
uomini
men
Toalett för män
donne
women
Toalett för kvinnor
pieno/occupato
occupied
Toalett är upptagen
libero
vacant
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi?
Do you know the number to call a taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Devo andare a ___[destinazione]__.
I need to go to __[location]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
How much to go to__[location]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Può aspettare qui un momento?
Can you wait here for a moment?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Segua quella macchina!
Follow that car!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Dov'è il noleggio auto?
Where is the car rental?
Fråga om var du kan hyra en bil
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... per un giorno/una settimana.
... for one day/one week.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
I want full coverage insurance.
Få försäkring för alla möjliga skador
Non ho bisogno di assicurazione.
I do not need insurance.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Should I bring the car back with a full tank?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Dov'è il prossimo benzinaio?
Where is the next gas station?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Vorrei includere un secondo guidatore.
I would like to include a second driver.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
What is the speed limit in cities/on highways?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Non c'è il pieno.
The tank is not full.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Il motore fa uno strano rumore.
The engine makes a strange noise.
Klaga på att det är ett problem med motorn
L'auto è danneggiata.
The car is damaged.
Klaga på att bilen är skadad