Turkiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Je suis perdu.
Kayboldum.
Du vet inte var du är
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Où puis-je trouver ___ ?
__ı nerede bulurum?
Fråga om en viss servicepunkt
... des toilettes ?
... bir banyo?
servicepunkt
... une banque / un bureau de change ?
... bir banka/döviz bürosu?
servicepunkt
... un hôtel ?
... bir otel?
servicepunkt
... une station service ?
... bir benzin istasyonu?
servicepunkt
... un hôpital ?
... bir hastane?
servicepunkt
... une pharmacie ?
... bir eczane?
facilitet
... un grand magasin ?
... bir büyük mağaza?
servicepunkt
... un supermarché ?
... bir süpermarket?
servicepunkt
... un arrêt de bus ?
... otobüs durağı?
servicepunkt
... une station de métro ?
... bir metro istasyonu?
servicepunkt
... un office du tourisme ?
... bir turist bilgi ofisi?
servicepunkt
... un distributeur/guichet automatique ?
.. bir ATM/para çekme makinası?
servicepunkt
Comment je peux me rendre ___ ?
__ye nasıl varırım?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... au centre-ville ?
... eski kasaba merkezi?
specifik plats
... à la gare ?
... tren istasyonu?
specifik plats
... à l'aéroport ?
... havaalanı?
specifik plats
... au commissariat ?
... polis merkezi?
specifik plats
... à l'ambassade de [pays] ?
... [ülke]'nin konsolosluğu?
Ett visst lands ambassad
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
Be om tips på olika platser
... bar ?
... barlar?
ställe
... café ?
... kafeler?
ställe
... restaurant ?
... restoranlar?
ställe
... boîte de nuit ?
... gece kulüpleri?
ställe
... hôtel ?
... oteller?
ställe
... attraction touristique ?
... turistik atraksiyonlar?
ställe
... site historique ?
... tarihi alanlar?
ställe
... musée ?
... müzeler?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Tournez à gauche.
Sola dön.
Ge väganvisning
Tournez à droite.
Sağa dön.
Ge väganvisning
Allez tout droit.
Düz git.
Ge väganvisning
Faites demi-tour.
Geri git.
Ge väganvisning
Arrêtez-vous.
Dur.
Ge väganvisning
Allez vers ___.
__'e doğru git.
Ge väganvisning
Passez devant ___.
__'ı geç.
Ge väganvisning
Cherchez ___.
__'i bekle.
Ge väganvisning
vers le bas
yokuş aşağı
Ge väganvisning
vers le haut
yokuş yukarı
Ge väganvisning
intersection
kavşak
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
feux de signalisation
trfik ışıkları
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parc
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
Fråga efter ett biljettkontor
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
Köp en biljett till en viss destination
... aller simple ...
... tek bilet ...
biljett för en enkel resa
... aller-retour ...
dönüş bileti
biljett för vägen dit och tillbaka
... ticket première/seconde classe ...
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
biljett för första klass/andra klass
... ticket pour la journée ...
... günlük ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... ticket hebdomadaire ...
... haftalık ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... ticket mensuel ...
... aylık ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
Reservera en särskild sittplats
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
Fråga om resetiden
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ce siège est-il pris ?
Bu koltuk ayırtıldı mı?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
C'est mon siège.
Bu benim koltuğum
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

ouvert
açık
En affär är öppen
fermé
kapalı
En affär är stängd
entrée
giriş
Skylt som informerar om att detta är ingången
sortie
çıkış
Skylt som informerar om att detta är utgången
pousser
itiniz
tirer
çekiniz
hommes
erkekler
Toalett för män
femmes
kadınlar
Toalett för kvinnor
occupé/complet
dolu
Toalett är upptagen
chambres disponibles / libre
boş
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Suivez cette voiture !
Şu arabayı takip et!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Où est l'agence de location de voitures ?
Araba nereden kiralanıyor?
Fråga om var du kan hyra en bil
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... pour une journée / une semaine.
... bir gün/bir hafta için.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Je voudrais une assurance tous risques.
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
Få försäkring för alla möjliga skador
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Sigortaya ihtiyacım yok.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Où est la prochaine station service ?
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Le réservoir n'est pas plein.
Depo dolu değil.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Le moteur fait un drôle de bruit.
Motordan garip bir ses geliyor.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La voiture est endommagée.
Araba hasarlı.
Klaga på att bilen är skadad