Tjeckiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Je suis perdu.
Ztratil(a) jsem se.
Du vet inte var du är
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Où puis-je trouver ___ ?
Kde můžu najít___?
Fråga om en viss servicepunkt
... des toilettes ?
... záchod?
servicepunkt
... une banque / un bureau de change ?
... banku/směnárnu?
servicepunkt
... un hôtel ?
... hotel?
servicepunkt
... une station service ?
... čerpací stanici?
servicepunkt
... un hôpital ?
... nemocnici?
servicepunkt
... une pharmacie ?
... lékárnu?
facilitet
... un grand magasin ?
... obchodní dům?
servicepunkt
... un supermarché ?
... supermarket?
servicepunkt
... un arrêt de bus ?
... autobusovou zastávku?
servicepunkt
... une station de métro ?
... zastávku metra?
servicepunkt
... un office du tourisme ?
... turistické informace?
servicepunkt
... un distributeur/guichet automatique ?
... bankomat?
servicepunkt
Comment je peux me rendre ___ ?
Jak se dostanu ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... au centre-ville ?
... do centra?
specifik plats
... à la gare ?
... na vlakové nádraží?
specifik plats
... à l'aéroport ?
... na letiště?
specifik plats
... au commissariat ?
... na policejní stanici?
specifik plats
... à l'ambassade de [pays] ?
... na ambasádu [země]?
Ett visst lands ambassad
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Be om tips på olika platser
... bar ?
... bary?
ställe
... café ?
... kavárny?
ställe
... restaurant ?
... restaurace?
ställe
... boîte de nuit ?
... noční kluby?
ställe
... hôtel ?
... hotely?
ställe
... attraction touristique ?
... turistické atrakce?
ställe
... site historique ?
... historické památky?
ställe
... musée ?
... muzea?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Tournez à gauche.
Zahni doleva.
Ge väganvisning
Tournez à droite.
Zahni doprava.
Ge väganvisning
Allez tout droit.
Jdi rovně.
Ge väganvisning
Faites demi-tour.
Jdi zpátky.
Ge väganvisning
Arrêtez-vous.
Zastav.
Ge väganvisning
Allez vers ___.
Jdi směrem ___.
Ge väganvisning
Passez devant ___.
Jdi kolem ___.
Ge väganvisning
Cherchez ___.
Vyhlížej ___.
Ge väganvisning
vers le bas
dolů z kopce
Ge väganvisning
vers le haut
nahoru do kopce
Ge väganvisning
intersection
křižovatka
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
feux de signalisation
semafor
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parc
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Fråga efter ett biljettkontor
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Köp en biljett till en viss destination
... aller simple ...
... jednosměrnou jízdenku ...
biljett för en enkel resa
... aller-retour ...
... zpáteční jízdenku ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... ticket première/seconde classe ...
... jízdenku do první/druhé třídy ...
biljett för första klass/andra klass
... ticket pour la journée ...
... jízdenku na den ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... ticket hebdomadaire ...
... jízdenku na týden ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... ticket mensuel ...
... měsíční jízdenku ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Reservera en särskild sittplats
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Fråga om resetiden
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ce siège est-il pris ?
Je toto místo volné?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
C'est mon siège.
Tohle je moje místo.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

ouvert
otevřeno
En affär är öppen
fermé
zavřeno
En affär är stängd
entrée
vchod
Skylt som informerar om att detta är ingången
sortie
východ
Skylt som informerar om att detta är utgången
pousser
tam
tirer
sem
hommes
muži
Toalett för män
femmes
ženy
Toalett för kvinnor
occupé/complet
obsazeno
Toalett är upptagen
chambres disponibles / libre
volno
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Víte číslo na taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Kolik to stojí do __[místo]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Suivez cette voiture !
Sledujte to auto!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Où est l'agence de location de voitures ?
Kde je půjčovna aut?
Fråga om var du kan hyra en bil
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... pour une journée / une semaine.
... na jeden den/jeden týden.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Je voudrais une assurance tous risques.
Chci plné pojistné krytí.
Få försäkring för alla möjliga skador
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Nepotřebuji pojištění.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Où est la prochaine station service ?
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Le réservoir n'est pas plein.
Nádrž není plná.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Le moteur fait un drôle de bruit.
Motor dělá divné zvuky.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La voiture est endommagée.
Auto je poničené.
Klaga på att bilen är skadad