Nederländska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Je suis perdu.
Ik ben de weg kwijt.
Du vet inte var du är
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Où puis-je trouver ___ ?
Waar kan ik ___ vinden?
Fråga om en viss servicepunkt
... des toilettes ?
... een toilet?
servicepunkt
... une banque / un bureau de change ?
... een bank/een wisselkantoor?
servicepunkt
... un hôtel ?
... een hotel?
servicepunkt
... une station service ?
... een tankstation?
servicepunkt
... un hôpital ?
... een ziekenhuis?
servicepunkt
... une pharmacie ?
... een apotheek?
facilitet
... un grand magasin ?
... een warenhuis?
servicepunkt
... un supermarché ?
... een supermarkt?
servicepunkt
... un arrêt de bus ?
... de bushalte?
servicepunkt
... une station de métro ?
... de halte voor de ondergrondse?
servicepunkt
... un office du tourisme ?
... een bezoekersinformatie/VVV?
servicepunkt
... un distributeur/guichet automatique ?
... een geldautomaat?
servicepunkt
Comment je peux me rendre ___ ?
Hoe kom ik bij ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... au centre-ville ?
... het centrum?
specifik plats
... à la gare ?
... het (trein)station?
specifik plats
... à l'aéroport ?
... het vliegveld?
specifik plats
... au commissariat ?
... het politiebureau?
specifik plats
... à l'ambassade de [pays] ?
... de ambassade van [land]?
Ett visst lands ambassad
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Be om tips på olika platser
... bar ?
... barren?
ställe
... café ?
... cafés?
ställe
... restaurant ?
... restaurants?
ställe
... boîte de nuit ?
... nachtclubs?
ställe
... hôtel ?
... hotels?
ställe
... attraction touristique ?
... toeristenattracties?
ställe
... site historique ?
... historische bezienswaardigheden?
ställe
... musée ?
... museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Tournez à gauche.
Sla linksaf.
Ge väganvisning
Tournez à droite.
Sla rechtsaf.
Ge väganvisning
Allez tout droit.
Ga rechtdoor.
Ge väganvisning
Faites demi-tour.
Ga terug.
Ge väganvisning
Arrêtez-vous.
Stop.
Ge väganvisning
Allez vers ___.
Ga richting ___.
Ge väganvisning
Passez devant ___.
Ga voorbij de ___.
Ge väganvisning
Cherchez ___.
Zoek de ___.
Ge väganvisning
vers le bas
naar beneden
Ge väganvisning
vers le haut
omhoog
Ge väganvisning
intersection
kruising
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
feux de signalisation
stoplichten
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parc
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Fråga efter ett biljettkontor
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Köp en biljett till en viss destination
... aller simple ...
... enkeltje ...
biljett för en enkel resa
... aller-retour ...
... retourtje ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... ticket première/seconde classe ...
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
biljett för första klass/andra klass
... ticket pour la journée ...
... dagkaart ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... ticket hebdomadaire ...
... weekkaart ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... ticket mensuel ...
... maandkaart ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Reservera en särskild sittplats
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Fråga om resetiden
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ce siège est-il pris ?
Is deze plek bezet?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
C'est mon siège.
Dat is mijn stoel.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

ouvert
open
En affär är öppen
fermé
gesloten
En affär är stängd
entrée
toegang
Skylt som informerar om att detta är ingången
sortie
uitgang
Skylt som informerar om att detta är utgången
pousser
duwen
tirer
trekken
hommes
mannen
Toalett för män
femmes
vrouwen
Toalett för kvinnor
occupé/complet
bezet
Toalett är upptagen
chambres disponibles / libre
vrij
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Ik moet naar __[locatie]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Kunt u hier even wachten?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Suivez cette voiture !
Volg die auto!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Où est l'agence de location de voitures ?
Waar is de autoverhuur?
Fråga om var du kan hyra en bil
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... pour une journée / une semaine.
... voor één dag/een week.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Je voudrais une assurance tous risques.
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Få försäkring för alla möjliga skador
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Ik heb geen verzekering nodig.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Où est la prochaine station service ?
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Le réservoir n'est pas plein.
De tank is niet vol.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Le moteur fait un drôle de bruit.
De motor maakt een gek geluid.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La voiture est endommagée.
De auto is beschadigd.
Klaga på att bilen är skadad