Esperanto | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Je suis perdu.
Mi perdiĝis.
Du vet inte var du är
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Où puis-je trouver ___ ?
Kie mi povas trovi ___?
Fråga om en viss servicepunkt
... des toilettes ?
... la banĉambron?
servicepunkt
... une banque / un bureau de change ?
... bankon/ŝanĝoficejon?
servicepunkt
... un hôtel ?
... hotelon?
servicepunkt
... une station service ?
... benzinstacion?
servicepunkt
... un hôpital ?
... malsanulejon?
servicepunkt
... une pharmacie ?
... apotekon?
facilitet
... un grand magasin ?
... magazenon?
servicepunkt
... un supermarché ?
... supermarkton?
servicepunkt
... un arrêt de bus ?
... bushaltejon?
servicepunkt
... une station de métro ?
... metroohaltejon?
servicepunkt
... un office du tourisme ?
... turistoficejon?
servicepunkt
... un distributeur/guichet automatique ?
... monaŭtomaton?
servicepunkt
Comment je peux me rendre ___ ?
Kiel mi iras al___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... au centre-ville ?
... la urbocentron?
specifik plats
... à la gare ?
... la stacidomon?
specifik plats
... à l'aéroport ?
... la aerhavenon?
specifik plats
... au commissariat ?
... la policejon?
specifik plats
... à l'ambassade de [pays] ?
... la ambasadon de [lando]?
Ett visst lands ambassad
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Be om tips på olika platser
... bar ?
... trinkejojn?
ställe
... café ?
... kafejojn?
ställe
... restaurant ?
... restoraciojn?
ställe
... boîte de nuit ?
... noktoklubojn?
ställe
... hôtel ?
... hotelojn?
ställe
... attraction touristique ?
... turismajn allogojn?
ställe
... site historique ?
... historiajn lokojn?
ställe
... musée ?
... muzeojn?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Tournez à gauche.
Turnu maldekstre.
Ge väganvisning
Tournez à droite.
Turnu dekstre.
Ge väganvisning
Allez tout droit.
Iru rekte.
Ge väganvisning
Faites demi-tour.
Reiru.
Ge väganvisning
Arrêtez-vous.
Haltu.
Ge väganvisning
Allez vers ___.
Iru al la___.
Ge väganvisning
Passez devant ___.
Iru post la____.
Ge väganvisning
Cherchez ___.
Serku la___.
Ge väganvisning
vers le bas
montsuben
Ge väganvisning
vers le haut
supren
Ge väganvisning
intersection
vojkruciĝo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
feux de signalisation
trafiklumo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parc
parko
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Fråga efter ett biljettkontor
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Köp en biljett till en viss destination
... aller simple ...
... solan bileton ...
biljett för en enkel resa
... aller-retour ...
... revenan bileton ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... ticket première/seconde classe ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
biljett för första klass/andra klass
... ticket pour la journée ...
... tagbileton ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... ticket hebdomadaire ...
... semajnobileton ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... ticket mensuel ...
... monatbileton ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Reservera en särskild sittplats
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Fråga om resetiden
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ce siège est-il pris ?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
C'est mon siège.
Tio estas mia sidloko.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

ouvert
malferma
En affär är öppen
fermé
ferma
En affär är stängd
entrée
eniro
Skylt som informerar om att detta är ingången
sortie
eliro
Skylt som informerar om att detta är utgången
pousser
puŝu
tirer
eltiru
hommes
viroj
Toalett för män
femmes
virinoj
Toalett för kvinnor
occupé/complet
Okupata
Toalett är upptagen
chambres disponibles / libre
neokupata
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Kiom por iri al __[loko]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Suivez cette voiture !
Sekvu tiun aŭton!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Où est l'agence de location de voitures ?
Kie mi povas lui aŭton?
Fråga om var du kan hyra en bil
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... pour une journée / une semaine.
...por unu tago/semajno.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Je voudrais une assurance tous risques.
Mi volas plenan asekuron.
Få försäkring för alla möjliga skador
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Mi ne bezonas asekuron.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Où est la prochaine station service ?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Le réservoir n'est pas plein.
La benzinujo ne estas plena.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Le moteur fait un drôle de bruit.
La motoro faras strangan bruon.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La voiture est endommagée.
La aŭto estas difektita.
Klaga på att bilen är skadad