Thailändska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Olen eksyksissä.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du vet inte var du är
Voisitko näyttää kartalta missä sen on?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Mistä täällä on ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Fråga om en viss servicepunkt
...WC?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
servicepunkt
...pankki / rahanvaihtopiste?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
servicepunkt
...hotelli?
...โรงแรม? (rong ram?)
servicepunkt
...huoltoasema?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
servicepunkt
...sairaala?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
servicepunkt
...apteekki?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
...tavaratalo?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
servicepunkt
...ruokakauppa?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
servicepunkt
...bussipysäkki?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
servicepunkt
...metroasema?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
servicepunkt
...turisti-info?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
servicepunkt
...käteisautomaatti?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
servicepunkt
Missä päin on ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
...keskusta?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specifik plats
...juna-asema?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specifik plats
...lentokenttä?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specifik plats
...poliisiasema?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specifik plats
...[maan] suurlähetystö?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
Ett visst lands ambassad
Onko lähistöllä jokin hyvä ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Be om tips på olika platser
...baari?
...บาร์? (...bar?)
ställe
...kahvila?
...คาเฟ่? (...cafe?)
ställe
...ravintola?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
ställe
...yökerho?
...ผับ? (...pub?)
ställe
...hotelli?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
ställe
...turistinähtävyys?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
ställe
...historiallinen paikka?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
ställe
...museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Käänny vasemmalle.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ge väganvisning
Käänny oikealle.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ge väganvisning
Jatka suoraan eteenpäin.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ge väganvisning
Käänny takaisin.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ge väganvisning
Pysähdy.
หยุด (yhood)
Ge väganvisning
Mene kohti ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ge väganvisning
Mene ___ ohi.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ge väganvisning
Varo ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ge väganvisning
mäkeä alas
ลงเขา (long kao)
Ge väganvisning
mäkeä ylös
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ge väganvisning
risteys
สี่แยก (see yak)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
liikennevalot
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
puisto
จอดรถ (jord-rod)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Mistä voin ostaa bussi-/junalipun?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Fråga efter ett biljettkontor
Haluaisin ostaa ___ _[paikkaan]_.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Köp en biljett till en viss destination
...yhdensuuntaisen lipun...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biljett för en enkel resa
...meno-paluu-lipun...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biljett för vägen dit och tillbaka
...ensimmäisen / toisen luokan lipun...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biljett för första klass/andra klass
...päivälippu...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en biljett som du kan använda hela dagen
...viikkolippu...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en biljett som du kan använda hela veckan
...kuukausilippu...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ett kort som du kan använda under en månads tid
Paljonko maksaa lippu _[kohteeseen]_?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Haluaisin varata (ikkuna)paikan.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservera en särskild sittplats
Pysähtyykö tämä bussi / juna _[paikassa]_?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Miten kauan kestää _[kohteeseen]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Fråga om resetiden
Mistä _[paikkaan]_ menevä bussi lähtee?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Onko tämä paikka varattu?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tuo on minun paikkani.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

auki
เปิด (perd)
En affär är öppen
kiinni
ปิด (pid)
En affär är stängd
sisäänkäynti
ทางเข้า (tang kao)
Skylt som informerar om att detta är ingången
uloskäynti
ทางออก (tang-ork)
Skylt som informerar om att detta är utgången
työnnä
ผลัก (pluk)
vedä
ดึง (deung)
miehet
ผู้ชาย (pu-chy)
Toalett för män
naiset
ผู้หญิง (pu-ying)
Toalett för kvinnor
varattu
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toalett är upptagen
vapaa
ว่าง (wang)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Tiedätkö mistä numerosta saa taksin?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Minun täytyy mennä _[paikkaan]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Paljonko maksaa _[paikkaan]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Voitko odottaa tässä hetken?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Seuraa tuota autoa!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Missä täällä on autovuokraamo?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Haluaisin vuokrata pienen auton / ison auton / pakettiauton.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... päiväksi / viikoksi.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Haluan täyden vakuutuksen.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Få försäkring för alla möjliga skador
En tarvitse vakuutusta.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Palautetaanko auto täydellä tankilla?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Missä on lähin bensa-asema?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Haluaisin lisätä toisen kuskin
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Mikä on nopeusrajoitus kaupungeissa / moottoriteillä?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Tankki ei ole täynnä.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Moottorista kuuluu omituinen ääni.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
Auto on vahingoittunut.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Klaga på att bilen är skadad