Ungerska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi perdiĝis.
Eltévedtem.
Du vet inte var du är
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kie mi povas trovi ___?
Hol találom/találok ____?
Fråga om en viss servicepunkt
... la banĉambron?
...mosdó?
servicepunkt
... bankon/ŝanĝoficejon?
...bank/pénzváltó?
servicepunkt
... hotelon?
...egy hotel?
servicepunkt
... benzinstacion?
...benzinkút?
servicepunkt
... malsanulejon?
....a kórház?
servicepunkt
... apotekon?
....egy gyógyszertár?
facilitet
... magazenon?
...áruház?
servicepunkt
... supermarkton?
....szupermarket?
servicepunkt
... bushaltejon?
...buszmegálló?
servicepunkt
... metroohaltejon?
....metrómegálló?
servicepunkt
... turistoficejon?
....turista információs központ?
servicepunkt
... monaŭtomaton?
...ATM/pénzautomata?
servicepunkt
Kiel mi iras al___?
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... la urbocentron?
...belváros?
specifik plats
... la stacidomon?
....vonatpályaudvar?
specifik plats
... la aerhavenon?
....reptér?
specifik plats
... la policejon?
....rendőrség?
specifik plats
... la ambasadon de [lando]?
..._[ország]_ követsége?
Ett visst lands ambassad
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Be om tips på olika platser
... trinkejojn?
...bár?
ställe
... kafejojn?
...kávézó?
ställe
... restoraciojn?
...étterem?
ställe
... noktoklubojn?
...szórakozóhely?
ställe
... hotelojn?
...hotel?
ställe
... turismajn allogojn?
...turista látványosság?
ställe
... historiajn lokojn?
...történelmi látnivalók?
ställe
... muzeojn?
...múzeum?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turnu maldekstre.
Fordulj(on) balra.
Ge väganvisning
Turnu dekstre.
Fordulj(on) jobbra.
Ge väganvisning
Iru rekte.
Menj(en) egyenesen.
Ge väganvisning
Reiru.
Menj(en) vissza.
Ge väganvisning
Haltu.
Állj(on) meg.
Ge väganvisning
Iru al la___.
Menj(en) a _______ irányába.
Ge väganvisning
Iru post la____.
Menj(en) el a _____ mellett.
Ge väganvisning
Serku la___.
Keresse a _______.
Ge väganvisning
montsuben
lejtő
Ge väganvisning
supren
emelkedő
Ge väganvisning
vojkruciĝo
kereszteződés
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafiklumo
közlekedési lámpa
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parko
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Fråga efter ett biljettkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Köp en biljett till en viss destination
... solan bileton ...
...vonlajegy / jegy...
biljett för en enkel resa
... revenan bileton ...
...oda-vissza jegy....
biljett för vägen dit och tillbaka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
biljett för första klass/andra klass
... tagbileton ...
...napi jegy...
en biljett som du kan använda hela dagen
... semajnobileton ...
...hetijegy...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monatbileton ...
...havi bérlet...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Reservera en särskild sittplats
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
Fråga om resetiden
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Foglalt ez a hely?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tio estas mia sidloko.
Ez az én helyem.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

malferma
Nyitva
En affär är öppen
ferma
Zárva
En affär är stängd
eniro
Bejárat
Skylt som informerar om att detta är ingången
eliro
Kijárat
Skylt som informerar om att detta är utgången
puŝu
Tolni
eltiru
Húzni
viroj
Férfi
Toalett för män
virinoj
Női
Toalett för kvinnor
Okupata
Foglalt
Toalett är upptagen
neokupata
Szabad
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
A __[hely]__ kell mennm.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kiom por iri al __[loko]__?
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Tudna várni itt egy percet?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sekvu tiun aŭton!
Kövesse azt a kocsit!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kie mi povas lui aŭton?
Hol van egy autóbérlő?
Fråga om var du kan hyra en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...por unu tago/semajno.
....egy napra / hétre
Specificera för hur länge du vill hyra den
Mi volas plenan asekuron.
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
Få försäkring för alla möjliga skador
Mi ne bezonas asekuron.
Nem kérek biztosítást.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kie estas la proksima benzinstacio?
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Szeretnék egy második sofőrt is.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
La benzinujo ne estas plena.
A tank nincs tele.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
La motoro faras strangan bruon.
A motor fura hangokat ad ki.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La aŭto estas difektita.
Az autó tönkre van menve.
Klaga på att bilen är skadad