Tyska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi perdiĝis.
Ich habe mich verirrt.
Du vet inte var du är
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kie mi povas trovi ___?
Wo kann ich ___ finden?
Fråga om en viss servicepunkt
... la banĉambron?
... ein Badezimmer?
servicepunkt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... eine Bank/Wechselstube?
servicepunkt
... hotelon?
... ein Hotel?
servicepunkt
... benzinstacion?
... eine Tankstelle?
servicepunkt
... malsanulejon?
... ein Krankenhaus?
servicepunkt
... apotekon?
... eine Apotheke?
facilitet
... magazenon?
... ein Kaufhaus?
servicepunkt
... supermarkton?
... ein Supermarkt?
servicepunkt
... bushaltejon?
... eine Bushaltestelle?
servicepunkt
... metroohaltejon?
... eine Bahnstation?
servicepunkt
... turistoficejon?
... die Touristeninformation?
servicepunkt
... monaŭtomaton?
... einen Geldautomaten?
servicepunkt
Kiel mi iras al___?
Wie komme ich zum/zur ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... la urbocentron?
... die Stadtmitte?
specifik plats
... la stacidomon?
... der Bahnhof?
specifik plats
... la aerhavenon?
... der Flughafen?
specifik plats
... la policejon?
... die Polizeiwache?
specifik plats
... la ambasadon de [lando]?
... die Botschaft von [Land]?
Ett visst lands ambassad
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Be om tips på olika platser
... trinkejojn?
... Bars?
ställe
... kafejojn?
... Cafés?
ställe
... restoraciojn?
... Restaurants?
ställe
... noktoklubojn?
... Diskotheken?
ställe
... hotelojn?
... Hotels?
ställe
... turismajn allogojn?
... Touristenattraktionen?
ställe
... historiajn lokojn?
... historische Sehenswürdigkeiten?
ställe
... muzeojn?
... Museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turnu maldekstre.
Nach links.
Ge väganvisning
Turnu dekstre.
Nach rechts.
Ge väganvisning
Iru rekte.
Geradeaus gehen.
Ge väganvisning
Reiru.
Geh zurück.
Ge väganvisning
Haltu.
Anhalten.
Ge väganvisning
Iru al la___.
Gehe zum/zur ___.
Ge väganvisning
Iru post la____.
Geh an ___ vorbei.
Ge väganvisning
Serku la___.
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Ge väganvisning
montsuben
bergab
Ge väganvisning
supren
bergauf
Ge väganvisning
vojkruciĝo
Kreuzung
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafiklumo
Ampel
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parko
Park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Fråga efter ett biljettkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Köp en biljett till en viss destination
... solan bileton ...
... Einzelfahrschein ...
biljett för en enkel resa
... revenan bileton ...
... Rückfahrkarte ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
biljett för första klass/andra klass
... tagbileton ...
... Tageskarte ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... semajnobileton ...
... Wochenkarte ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monatbileton ...
... Monatskarte ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Reservera en särskild sittplats
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Fråga om resetiden
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Ist dieser Platz besetzt?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tio estas mia sidloko.
Das ist mein Platz.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

malferma
geöffnet
En affär är öppen
ferma
geschlossen
En affär är stängd
eniro
Eingang
Skylt som informerar om att detta är ingången
eliro
Ausgang
Skylt som informerar om att detta är utgången
puŝu
Drücken
eltiru
Ziehen
viroj
Männer
Toalett för män
virinoj
Damen
Toalett för kvinnor
Okupata
Besetzt
Toalett är upptagen
neokupata
Frei
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kiom por iri al __[loko]__?
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Können Sie hier einen Moment warten?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sekvu tiun aŭton!
Folgen Sie dem Auto!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kie mi povas lui aŭton?
Wo ist die Autovermietung?
Fråga om var du kan hyra en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...por unu tago/semajno.
... für einen Tag/eine Woche.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Mi volas plenan asekuron.
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Få försäkring för alla möjliga skador
Mi ne bezonas asekuron.
Ich brauche keine Versicherung.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kie estas la proksima benzinstacio?
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
La benzinujo ne estas plena.
Der Tank ist nicht voll.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
La motoro faras strangan bruon.
Der Motor macht komische Geräusche.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La aŭto estas difektita.
Das Auto ist kaputt.
Klaga på att bilen är skadad