Tjeckiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi perdiĝis.
Ztratil(a) jsem se.
Du vet inte var du är
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kie mi povas trovi ___?
Kde můžu najít___?
Fråga om en viss servicepunkt
... la banĉambron?
... záchod?
servicepunkt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... banku/směnárnu?
servicepunkt
... hotelon?
... hotel?
servicepunkt
... benzinstacion?
... čerpací stanici?
servicepunkt
... malsanulejon?
... nemocnici?
servicepunkt
... apotekon?
... lékárnu?
facilitet
... magazenon?
... obchodní dům?
servicepunkt
... supermarkton?
... supermarket?
servicepunkt
... bushaltejon?
... autobusovou zastávku?
servicepunkt
... metroohaltejon?
... zastávku metra?
servicepunkt
... turistoficejon?
... turistické informace?
servicepunkt
... monaŭtomaton?
... bankomat?
servicepunkt
Kiel mi iras al___?
Jak se dostanu ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... la urbocentron?
... do centra?
specifik plats
... la stacidomon?
... na vlakové nádraží?
specifik plats
... la aerhavenon?
... na letiště?
specifik plats
... la policejon?
... na policejní stanici?
specifik plats
... la ambasadon de [lando]?
... na ambasádu [země]?
Ett visst lands ambassad
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Be om tips på olika platser
... trinkejojn?
... bary?
ställe
... kafejojn?
... kavárny?
ställe
... restoraciojn?
... restaurace?
ställe
... noktoklubojn?
... noční kluby?
ställe
... hotelojn?
... hotely?
ställe
... turismajn allogojn?
... turistické atrakce?
ställe
... historiajn lokojn?
... historické památky?
ställe
... muzeojn?
... muzea?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turnu maldekstre.
Zahni doleva.
Ge väganvisning
Turnu dekstre.
Zahni doprava.
Ge väganvisning
Iru rekte.
Jdi rovně.
Ge väganvisning
Reiru.
Jdi zpátky.
Ge väganvisning
Haltu.
Zastav.
Ge väganvisning
Iru al la___.
Jdi směrem ___.
Ge väganvisning
Iru post la____.
Jdi kolem ___.
Ge väganvisning
Serku la___.
Vyhlížej ___.
Ge väganvisning
montsuben
dolů z kopce
Ge väganvisning
supren
nahoru do kopce
Ge väganvisning
vojkruciĝo
křižovatka
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafiklumo
semafor
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parko
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Fråga efter ett biljettkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Köp en biljett till en viss destination
... solan bileton ...
... jednosměrnou jízdenku ...
biljett för en enkel resa
... revenan bileton ...
... zpáteční jízdenku ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... jízdenku do první/druhé třídy ...
biljett för första klass/andra klass
... tagbileton ...
... jízdenku na den ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... semajnobileton ...
... jízdenku na týden ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monatbileton ...
... měsíční jízdenku ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Reservera en särskild sittplats
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Fråga om resetiden
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Je toto místo volné?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tio estas mia sidloko.
Tohle je moje místo.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

malferma
otevřeno
En affär är öppen
ferma
zavřeno
En affär är stängd
eniro
vchod
Skylt som informerar om att detta är ingången
eliro
východ
Skylt som informerar om att detta är utgången
puŝu
tam
eltiru
sem
viroj
muži
Toalett för män
virinoj
ženy
Toalett för kvinnor
Okupata
obsazeno
Toalett är upptagen
neokupata
volno
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Víte číslo na taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kiom por iri al __[loko]__?
Kolik to stojí do __[místo]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sekvu tiun aŭton!
Sledujte to auto!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kie mi povas lui aŭton?
Kde je půjčovna aut?
Fråga om var du kan hyra en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...por unu tago/semajno.
... na jeden den/jeden týden.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Mi volas plenan asekuron.
Chci plné pojistné krytí.
Få försäkring för alla möjliga skador
Mi ne bezonas asekuron.
Nepotřebuji pojištění.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kie estas la proksima benzinstacio?
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
La benzinujo ne estas plena.
Nádrž není plná.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
La motoro faras strangan bruon.
Motor dělá divné zvuky.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La aŭto estas difektita.
Auto je poničené.
Klaga på att bilen är skadad