Spanska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi perdiĝis.
Estoy perdido.
Du vet inte var du är
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kie mi povas trovi ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Fråga om en viss servicepunkt
... la banĉambron?
... el sanitario/servicio de baño?
servicepunkt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... un banco/casa de cambio
servicepunkt
... hotelon?
... un hotel?
servicepunkt
... benzinstacion?
... gasolinera?
servicepunkt
... malsanulejon?
... un hospital?
servicepunkt
... apotekon?
... una farmacia?
facilitet
... magazenon?
... una tienda departamental?
servicepunkt
... supermarkton?
... un supermercado?
servicepunkt
... bushaltejon?
... la parada del autobús?
servicepunkt
... metroohaltejon?
... la estación del metro?
servicepunkt
... turistoficejon?
... una oficina de información turística?
servicepunkt
... monaŭtomaton?
... un cajero automático?
servicepunkt
Kiel mi iras al___?
¿Cómo llego a___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... la urbocentron?
... al centro?
specifik plats
... la stacidomon?
... la estación del tren?
specifik plats
... la aerhavenon?
... el aeropuerto?
specifik plats
... la policejon?
... la estación de policías?
specifik plats
... la ambasadon de [lando]?
... la embajada de [país]?
Ett visst lands ambassad
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Be om tips på olika platser
... trinkejojn?
... bar?
ställe
... kafejojn?
...café?
ställe
... restoraciojn?
... restaurante?
ställe
... noktoklubojn?
... club nocturno?
ställe
... hotelojn?
... hotel?
ställe
... turismajn allogojn?
... atracción turística?
ställe
... historiajn lokojn?
... sitio histórico?
ställe
... muzeojn?
... museo?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turnu maldekstre.
Gire a la izquierda.
Ge väganvisning
Turnu dekstre.
Gire a la derecha.
Ge väganvisning
Iru rekte.
Siga derecho.
Ge väganvisning
Reiru.
Regrese.
Ge väganvisning
Haltu.
Pare.
Ge väganvisning
Iru al la___.
Vaya hacia___.
Ge väganvisning
Iru post la____.
Pase el/la___.
Ge väganvisning
Serku la___.
Ponga atención a___.
Ge väganvisning
montsuben
cuesta abajo
Ge väganvisning
supren
cuesta arriba
Ge väganvisning
vojkruciĝo
intersección
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafiklumo
semáforos
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parko
parque
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Fråga efter ett biljettkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Köp en biljett till en viss destination
... solan bileton ...
... boleto sencillo...
biljett för en enkel resa
... revenan bileton ...
... boleto de regreso...
biljett för vägen dit och tillbaka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... primera clase/segunda clase
biljett för första klass/andra klass
... tagbileton ...
... pase por un día ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... semajnobileton ...
... pase semanal ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monatbileton ...
... pase mensual ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Reservera en särskild sittplats
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Kiom longe por atingi __[loko]__?
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Fråga om resetiden
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
¿Está ocupado éste asiento?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tio estas mia sidloko.
Ese es mi asiento.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

malferma
abierto
En affär är öppen
ferma
cerrado
En affär är stängd
eniro
entrada
Skylt som informerar om att detta är ingången
eliro
salida
Skylt som informerar om att detta är utgången
puŝu
empuje
eltiru
jale
viroj
hombres/caballeros
Toalett för män
virinoj
mujeres/damas
Toalett för kvinnor
Okupata
lleno/ocupado
Toalett är upptagen
neokupata
Habitaciones libres/desocupado
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Necesito ir a__[lugar]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kiom por iri al __[loko]__?
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
¿Puede esperar aquí por un momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sekvu tiun aŭton!
¡Siga ese carro!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kie mi povas lui aŭton?
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Fråga om var du kan hyra en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...por unu tago/semajno.
... por un día/una semana
Specificera för hur länge du vill hyra den
Mi volas plenan asekuron.
Quisiera un seguro de cobertura total.
Få försäkring för alla möjliga skador
Mi ne bezonas asekuron.
No necesito seguro.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kie estas la proksima benzinstacio?
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Me gustaría incluir un conductor extra
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
La benzinujo ne estas plena.
El tanque no está lleno.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
La motoro faras strangan bruon.
El motor hace un sonido extraño.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La aŭto estas difektita.
El coche se encuentra dañado.
Klaga på att bilen är skadad