Portugisiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi perdiĝis.
Eu estou perdido (a).
Du vet inte var du är
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kie mi povas trovi ___?
Onde eu encontro ___?
Fråga om en viss servicepunkt
... la banĉambron?
... um banheiro?
servicepunkt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... um banco/uma casa de câmbio?
servicepunkt
... hotelon?
... um hotel?
servicepunkt
... benzinstacion?
... um posto de gasolina?
servicepunkt
... malsanulejon?
... um hospital?
servicepunkt
... apotekon?
... uma farmácia?
facilitet
... magazenon?
... uma loja de departamento?
servicepunkt
... supermarkton?
... um supermercado?
servicepunkt
... bushaltejon?
... uma parada de ônibus?
servicepunkt
... metroohaltejon?
... uma estação de metrô?
servicepunkt
... turistoficejon?
... um centro de informações turísticas?
servicepunkt
... monaŭtomaton?
... um caixa eletrônico?
servicepunkt
Kiel mi iras al___?
Como eu faço para chegar ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... la urbocentron?
... ao centro da cidade?
specifik plats
... la stacidomon?
... a estação de trem?
specifik plats
... la aerhavenon?
... ao aeroporto?
specifik plats
... la policejon?
... a delegacia de polícia?
specifik plats
... la ambasadon de [lando]?
... a embaixada [país]?
Ett visst lands ambassad
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Você pode recomendar algum bom ___?
Be om tips på olika platser
... trinkejojn?
... bares?
ställe
... kafejojn?
... cafeterias?
ställe
... restoraciojn?
... restaurantes?
ställe
... noktoklubojn?
... boates?
ställe
... hotelojn?
... hotéis?
ställe
... turismajn allogojn?
... atrações turísticas?
ställe
... historiajn lokojn?
... cidades históricas?
ställe
... muzeojn?
... museus?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turnu maldekstre.
Vire à esquerda.
Ge väganvisning
Turnu dekstre.
Vire à direita.
Ge väganvisning
Iru rekte.
Siga em frente.
Ge väganvisning
Reiru.
Volte.
Ge väganvisning
Haltu.
Pare.
Ge väganvisning
Iru al la___.
Vá em direção à ___.
Ge väganvisning
Iru post la____.
Passe o ___.
Ge väganvisning
Serku la___.
Procure por ___.
Ge väganvisning
montsuben
para baixo
Ge väganvisning
supren
para cima
Ge väganvisning
vojkruciĝo
intersecção
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafiklumo
semáforo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parko
parque
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Fråga efter ett biljettkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Köp en biljett till en viss destination
... solan bileton ...
... bilhete único ...
biljett för en enkel resa
... revenan bileton ...
... bilhete de ida e volta ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
biljett för första klass/andra klass
... tagbileton ...
... passe de um dia ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... semajnobileton ...
... bilhete semanal ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monatbileton ...
... bilhete mensal ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Reservera en särskild sittplats
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Fråga om resetiden
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Este lugar está ocupado?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tio estas mia sidloko.
Este é o meu assento.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

malferma
aberto
En affär är öppen
ferma
fechado
En affär är stängd
eniro
entrada
Skylt som informerar om att detta är ingången
eliro
saída
Skylt som informerar om att detta är utgången
puŝu
empurrar
eltiru
puxar
viroj
homens
Toalett för män
virinoj
mulheres
Toalett för kvinnor
Okupata
ocupado
Toalett är upptagen
neokupata
livre
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Você conhece algum número de táxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Eu preciso ir para _[local]_.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kiom por iri al __[loko]__?
Quanto custa para ir para _[local]_?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Você pode esperar aqui por um momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sekvu tiun aŭton!
Siga aquele carro!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kie mi povas lui aŭton?
Onde posso alugar um carro?
Fråga om var du kan hyra en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...por unu tago/semajno.
... por um dia/uma semana.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Mi volas plenan asekuron.
Eu quero pacote de seguro completo.
Få försäkring för alla möjliga skador
Mi ne bezonas asekuron.
Eu não preciso de seguro.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kie estas la proksima benzinstacio?
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
La benzinujo ne estas plena.
O tanque não está cheio.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
La motoro faras strangan bruon.
O motor está fazendo um barulho estranho.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La aŭto estas difektita.
O carro está danificado.
Klaga på att bilen är skadad