Nederländska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi perdiĝis.
Ik ben de weg kwijt.
Du vet inte var du är
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kie mi povas trovi ___?
Waar kan ik ___ vinden?
Fråga om en viss servicepunkt
... la banĉambron?
... een toilet?
servicepunkt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... een bank/een wisselkantoor?
servicepunkt
... hotelon?
... een hotel?
servicepunkt
... benzinstacion?
... een tankstation?
servicepunkt
... malsanulejon?
... een ziekenhuis?
servicepunkt
... apotekon?
... een apotheek?
facilitet
... magazenon?
... een warenhuis?
servicepunkt
... supermarkton?
... een supermarkt?
servicepunkt
... bushaltejon?
... de bushalte?
servicepunkt
... metroohaltejon?
... de halte voor de ondergrondse?
servicepunkt
... turistoficejon?
... een bezoekersinformatie/VVV?
servicepunkt
... monaŭtomaton?
... een geldautomaat?
servicepunkt
Kiel mi iras al___?
Hoe kom ik bij ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... la urbocentron?
... het centrum?
specifik plats
... la stacidomon?
... het (trein)station?
specifik plats
... la aerhavenon?
... het vliegveld?
specifik plats
... la policejon?
... het politiebureau?
specifik plats
... la ambasadon de [lando]?
... de ambassade van [land]?
Ett visst lands ambassad
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Be om tips på olika platser
... trinkejojn?
... barren?
ställe
... kafejojn?
... cafés?
ställe
... restoraciojn?
... restaurants?
ställe
... noktoklubojn?
... nachtclubs?
ställe
... hotelojn?
... hotels?
ställe
... turismajn allogojn?
... toeristenattracties?
ställe
... historiajn lokojn?
... historische bezienswaardigheden?
ställe
... muzeojn?
... museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turnu maldekstre.
Sla linksaf.
Ge väganvisning
Turnu dekstre.
Sla rechtsaf.
Ge väganvisning
Iru rekte.
Ga rechtdoor.
Ge väganvisning
Reiru.
Ga terug.
Ge väganvisning
Haltu.
Stop.
Ge väganvisning
Iru al la___.
Ga richting ___.
Ge väganvisning
Iru post la____.
Ga voorbij de ___.
Ge väganvisning
Serku la___.
Zoek de ___.
Ge väganvisning
montsuben
naar beneden
Ge väganvisning
supren
omhoog
Ge väganvisning
vojkruciĝo
kruising
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafiklumo
stoplichten
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parko
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Fråga efter ett biljettkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Köp en biljett till en viss destination
... solan bileton ...
... enkeltje ...
biljett för en enkel resa
... revenan bileton ...
... retourtje ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
biljett för första klass/andra klass
... tagbileton ...
... dagkaart ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... semajnobileton ...
... weekkaart ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monatbileton ...
... maandkaart ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Reservera en särskild sittplats
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Fråga om resetiden
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Is deze plek bezet?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tio estas mia sidloko.
Dat is mijn stoel.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

malferma
open
En affär är öppen
ferma
gesloten
En affär är stängd
eniro
toegang
Skylt som informerar om att detta är ingången
eliro
uitgang
Skylt som informerar om att detta är utgången
puŝu
duwen
eltiru
trekken
viroj
mannen
Toalett för män
virinoj
vrouwen
Toalett för kvinnor
Okupata
bezet
Toalett är upptagen
neokupata
vrij
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Ik moet naar __[locatie]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kiom por iri al __[loko]__?
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Kunt u hier even wachten?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sekvu tiun aŭton!
Volg die auto!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kie mi povas lui aŭton?
Waar is de autoverhuur?
Fråga om var du kan hyra en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...por unu tago/semajno.
... voor één dag/een week.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Mi volas plenan asekuron.
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Få försäkring för alla möjliga skador
Mi ne bezonas asekuron.
Ik heb geen verzekering nodig.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kie estas la proksima benzinstacio?
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
La benzinujo ne estas plena.
De tank is niet vol.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
La motoro faras strangan bruon.
De motor maakt een gek geluid.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La aŭto estas difektita.
De auto is beschadigd.
Klaga på att bilen är skadad