Japanska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi perdiĝis.
道に迷いました
Du vet inte var du är
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
どこなのか地図で示してもらえますか?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kie mi povas trovi ___?
___はどこですか?
Fråga om en viss servicepunkt
... la banĉambron?
...お手洗い?
servicepunkt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... 銀行/外国為替取引所?
servicepunkt
... hotelon?
...ホテル?
servicepunkt
... benzinstacion?
...ガソリンスタンド?
servicepunkt
... malsanulejon?
...病院?
servicepunkt
... apotekon?
...薬局?
facilitet
... magazenon?
...デパート?
servicepunkt
... supermarkton?
...スーパー?
servicepunkt
... bushaltejon?
...バス停?
servicepunkt
... metroohaltejon?
...地下鉄駅?
servicepunkt
... turistoficejon?
...観光案内所?
servicepunkt
... monaŭtomaton?
..ATM/現金取扱機?
servicepunkt
Kiel mi iras al___?
___まではどの道順を行けばいいですか?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... la urbocentron?
...中心地?
specifik plats
... la stacidomon?
...駅?
specifik plats
... la aerhavenon?
...空港?
specifik plats
... la policejon?
...警察所?
specifik plats
... la ambasadon de [lando]?
...[国]大使館?
Ett visst lands ambassad
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
おすすめの___はありますか?
Be om tips på olika platser
... trinkejojn?
...バー?
ställe
... kafejojn?
...カフェ?
ställe
... restoraciojn?
...レストラン?
ställe
... noktoklubojn?
...ナイトクラブ?
ställe
... hotelojn?
...ホテル?
ställe
... turismajn allogojn?
...観光資源?
ställe
... historiajn lokojn?
... 史跡?
ställe
... muzeojn?
...美術館?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turnu maldekstre.
左に曲がる
Ge väganvisning
Turnu dekstre.
右に曲がる
Ge väganvisning
Iru rekte.
まっすぐ進む
Ge väganvisning
Reiru.
戻る
Ge väganvisning
Haltu.
止まる
Ge väganvisning
Iru al la___.
___へ向かう
Ge väganvisning
Iru post la____.
___を過ぎる
Ge väganvisning
Serku la___.
___に注意する
Ge väganvisning
montsuben
下り坂
Ge väganvisning
supren
上り坂
Ge väganvisning
vojkruciĝo
交差点
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafiklumo
信号
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parko
公園
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
どこでバス/電車の切符が買えますか?
Fråga efter ett biljettkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
__[場所]__行きの___をください
Köp en biljett till en viss destination
... solan bileton ...
...片道切符...
biljett för en enkel resa
... revenan bileton ...
...往復切符...
biljett för vägen dit och tillbaka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...ファーストクラス/セカンドクラス切符...
biljett för första klass/andra klass
... tagbileton ...
...一日券...
en biljett som du kan använda hela dagen
... semajnobileton ...
...一週間券...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monatbileton ...
...一ヶ月券...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
__[場所]__へのチケットはいくらですか?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
(窓際の)席を予約したいです
Reservera en särskild sittplats
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
このバス/電車は__[場所]__で止まりますか?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Kiom longe por atingi __[loko]__?
__[場所]__まではどの位かかりますか?
Fråga om resetiden
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
__[場所]__行きのバス/電車はいつ出発しますか?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
この席は空いていますか?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tio estas mia sidloko.
これは私の席です
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

malferma
営業中
En affär är öppen
ferma
閉店
En affär är stängd
eniro
入り口
Skylt som informerar om att detta är ingången
eliro
出口
Skylt som informerar om att detta är utgången
puŝu
押す
eltiru
引く
viroj
Toalett för män
virinoj
Toalett för kvinnor
Okupata
使用中
Toalett är upptagen
neokupata
空き
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
タクシーの電話番号を知っていますか?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
__[場所]__へ行きたいです
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kiom por iri al __[loko]__?
__[場所]__へ行くにはいくらかかりますか?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
ここで少し待っててもらえますか?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sekvu tiun aŭton!
あの車を追って!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kie mi povas lui aŭton?
レンタカー業者はどこですか?
Fråga om var du kan hyra en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
小型車/大型車/トラックをレンタルしたいです
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...por unu tago/semajno.
...一日/一週間
Specificera för hur länge du vill hyra den
Mi volas plenan asekuron.
完全補償型保険がほしいです
Få försäkring för alla möjliga skador
Mi ne bezonas asekuron.
保険は必要ないです
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
ガソリン満タンにして車を返せばいいですか?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kie estas la proksima benzinstacio?
一番近くのガソリンスタンドはどこですか?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
もう一人のドライバーを追加したいと思います
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
都市/高速でのスピードリミットは何ですか?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
La benzinujo ne estas plena.
ガソリンタンクが満タンではない
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
La motoro faras strangan bruon.
エンジンから奇妙な音がします
Klaga på att det är ett problem med motorn
La aŭto estas difektita.
車が損傷されている
Klaga på att bilen är skadad