Italienska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi perdiĝis.
Mi sono perso.
Du vet inte var du är
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kie mi povas trovi ___?
Dove posso trovare ____?
Fråga om en viss servicepunkt
... la banĉambron?
... un bagno?
servicepunkt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... una banca/sportello di cambio
servicepunkt
... hotelon?
... un albergo?
servicepunkt
... benzinstacion?
... un benzinaio?
servicepunkt
... malsanulejon?
... un ospedale?
servicepunkt
... apotekon?
... una farmacia?
facilitet
... magazenon?
... un grande magazzino?
servicepunkt
... supermarkton?
... un supermercato?
servicepunkt
... bushaltejon?
... la fermata dell'autobus?
servicepunkt
... metroohaltejon?
... la fermata della metro?
servicepunkt
... turistoficejon?
... un ufficio di informazione turistica?
servicepunkt
... monaŭtomaton?
... un bancomat/sportello bancario automatico?
servicepunkt
Kiel mi iras al___?
Come si arriva __?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... la urbocentron?
... al centro?
specifik plats
... la stacidomon?
... alla stazione del treno?
specifik plats
... la aerhavenon?
... all'aeroporto?
specifik plats
... la policejon?
... alla centrale di polizia?
specifik plats
... la ambasadon de [lando]?
... all'ambasciata di [paese]?
Ett visst lands ambassad
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Ci può consigliare un buon ___?
Be om tips på olika platser
... trinkejojn?
... bar?
ställe
... kafejojn?
... caffé?
ställe
... restoraciojn?
... ristorante?
ställe
... noktoklubojn?
... night club?
ställe
... hotelojn?
... albergo?
ställe
... turismajn allogojn?
... attrazione turistica?
ställe
... historiajn lokojn?
... sito storico?
ställe
... muzeojn?
... museo?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turnu maldekstre.
Gira a sinistra.
Ge väganvisning
Turnu dekstre.
Gira a destra.
Ge väganvisning
Iru rekte.
Sempre dritto.
Ge väganvisning
Reiru.
Torna indietro.
Ge väganvisning
Haltu.
Fermati.
Ge väganvisning
Iru al la___.
Vai verso ___.
Ge väganvisning
Iru post la____.
Vai oltre ___.
Ge väganvisning
Serku la___.
Cerca il/la ___.
Ge väganvisning
montsuben
in discesa
Ge väganvisning
supren
in salita
Ge väganvisning
vojkruciĝo
incrocio
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafiklumo
semafori
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parko
parco
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Fråga efter ett biljettkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Köp en biljett till en viss destination
... solan bileton ...
... biglietto solo andata...
biljett för en enkel resa
... revenan bileton ...
... andata e ritorno...
biljett för vägen dit och tillbaka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... biglietto di prima/seconda classe...
biljett för första klass/andra klass
... tagbileton ...
... biglietto giornaliero...
en biljett som du kan använda hela dagen
... semajnobileton ...
... un abbonamento settimanale...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monatbileton ...
... un abbonamento mensile ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Reservera en särskild sittplats
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Si ferma a ___[luogo]___?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Fråga om resetiden
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
È occupato questo posto?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tio estas mia sidloko.
Questo è il mio posto.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

malferma
aperto
En affär är öppen
ferma
chiuso
En affär är stängd
eniro
entrata
Skylt som informerar om att detta är ingången
eliro
uscita
Skylt som informerar om att detta är utgången
puŝu
spingere
eltiru
tirare
viroj
uomini
Toalett för män
virinoj
donne
Toalett för kvinnor
Okupata
pieno/occupato
Toalett är upptagen
neokupata
libero
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Sa il numero per chiamare un taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Devo andare a ___[destinazione]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kiom por iri al __[loko]__?
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Può aspettare qui un momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sekvu tiun aŭton!
Segua quella macchina!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kie mi povas lui aŭton?
Dov'è il noleggio auto?
Fråga om var du kan hyra en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...por unu tago/semajno.
... per un giorno/una settimana.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Mi volas plenan asekuron.
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Få försäkring för alla möjliga skador
Mi ne bezonas asekuron.
Non ho bisogno di assicurazione.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dov'è il prossimo benzinaio?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Vorrei includere un secondo guidatore.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
La benzinujo ne estas plena.
Non c'è il pieno.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
La motoro faras strangan bruon.
Il motore fa uno strano rumore.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La aŭto estas difektita.
L'auto è danneggiata.
Klaga på att bilen är skadad