Hindi | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi perdiĝis.
Du vet inte var du är
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kie mi povas trovi ___?
Fråga om en viss servicepunkt
... la banĉambron?
servicepunkt
... bankon/ŝanĝoficejon?
servicepunkt
... hotelon?
servicepunkt
... benzinstacion?
servicepunkt
... malsanulejon?
servicepunkt
... apotekon?
facilitet
... magazenon?
servicepunkt
... supermarkton?
servicepunkt
... bushaltejon?
servicepunkt
... metroohaltejon?
servicepunkt
... turistoficejon?
servicepunkt
... monaŭtomaton?
servicepunkt
Kiel mi iras al___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... la urbocentron?
specifik plats
... la stacidomon?
specifik plats
... la aerhavenon?
specifik plats
... la policejon?
specifik plats
... la ambasadon de [lando]?
Ett visst lands ambassad
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Be om tips på olika platser
... trinkejojn?
ställe
... kafejojn?
ställe
... restoraciojn?
ställe
... noktoklubojn?
ställe
... hotelojn?
ställe
... turismajn allogojn?
ställe
... historiajn lokojn?
ställe
... muzeojn?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turnu maldekstre.
Ge väganvisning
Turnu dekstre.
Ge väganvisning
Iru rekte.
Ge väganvisning
Reiru.
Ge väganvisning
Haltu.
Ge väganvisning
Iru al la___.
Ge väganvisning
Iru post la____.
Ge väganvisning
Serku la___.
Ge väganvisning
montsuben
Ge väganvisning
supren
Ge väganvisning
vojkruciĝo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafiklumo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parko
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Fråga efter ett biljettkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Köp en biljett till en viss destination
... solan bileton ...
biljett för en enkel resa
... revenan bileton ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
biljett för första klass/andra klass
... tagbileton ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... semajnobileton ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monatbileton ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Reservera en särskild sittplats
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Fråga om resetiden
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tio estas mia sidloko.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

malferma
En affär är öppen
ferma
En affär är stängd
eniro
Skylt som informerar om att detta är ingången
eliro
Skylt som informerar om att detta är utgången
puŝu
eltiru
viroj
Toalett för män
virinoj
Toalett för kvinnor
Okupata
Toalett är upptagen
neokupata
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kiom por iri al __[loko]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sekvu tiun aŭton!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kie mi povas lui aŭton?
Fråga om var du kan hyra en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...por unu tago/semajno.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Mi volas plenan asekuron.
Få försäkring för alla möjliga skador
Mi ne bezonas asekuron.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kie estas la proksima benzinstacio?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
La benzinujo ne estas plena.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
La motoro faras strangan bruon.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La aŭto estas difektita.
Klaga på att bilen är skadad