Franska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi perdiĝis.
Je suis perdu.
Du vet inte var du är
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kie mi povas trovi ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Fråga om en viss servicepunkt
... la banĉambron?
... des toilettes ?
servicepunkt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... une banque / un bureau de change ?
servicepunkt
... hotelon?
... un hôtel ?
servicepunkt
... benzinstacion?
... une station service ?
servicepunkt
... malsanulejon?
... un hôpital ?
servicepunkt
... apotekon?
... une pharmacie ?
facilitet
... magazenon?
... un grand magasin ?
servicepunkt
... supermarkton?
... un supermarché ?
servicepunkt
... bushaltejon?
... un arrêt de bus ?
servicepunkt
... metroohaltejon?
... une station de métro ?
servicepunkt
... turistoficejon?
... un office du tourisme ?
servicepunkt
... monaŭtomaton?
... un distributeur/guichet automatique ?
servicepunkt
Kiel mi iras al___?
Comment je peux me rendre ___ ?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... la urbocentron?
... au centre-ville ?
specifik plats
... la stacidomon?
... à la gare ?
specifik plats
... la aerhavenon?
... à l'aéroport ?
specifik plats
... la policejon?
... au commissariat ?
specifik plats
... la ambasadon de [lando]?
... à l'ambassade de [pays] ?
Ett visst lands ambassad
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Be om tips på olika platser
... trinkejojn?
... bar ?
ställe
... kafejojn?
... café ?
ställe
... restoraciojn?
... restaurant ?
ställe
... noktoklubojn?
... boîte de nuit ?
ställe
... hotelojn?
... hôtel ?
ställe
... turismajn allogojn?
... attraction touristique ?
ställe
... historiajn lokojn?
... site historique ?
ställe
... muzeojn?
... musée ?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turnu maldekstre.
Tournez à gauche.
Ge väganvisning
Turnu dekstre.
Tournez à droite.
Ge väganvisning
Iru rekte.
Allez tout droit.
Ge väganvisning
Reiru.
Faites demi-tour.
Ge väganvisning
Haltu.
Arrêtez-vous.
Ge väganvisning
Iru al la___.
Allez vers ___.
Ge väganvisning
Iru post la____.
Passez devant ___.
Ge väganvisning
Serku la___.
Cherchez ___.
Ge väganvisning
montsuben
vers le bas
Ge väganvisning
supren
vers le haut
Ge väganvisning
vojkruciĝo
intersection
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafiklumo
feux de signalisation
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parko
parc
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Fråga efter ett biljettkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Köp en biljett till en viss destination
... solan bileton ...
... aller simple ...
biljett för en enkel resa
... revenan bileton ...
... aller-retour ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... ticket première/seconde classe ...
biljett för första klass/andra klass
... tagbileton ...
... ticket pour la journée ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... semajnobileton ...
... ticket hebdomadaire ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monatbileton ...
... ticket mensuel ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Reservera en särskild sittplats
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Fråga om resetiden
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Ce siège est-il pris ?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tio estas mia sidloko.
C'est mon siège.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

malferma
ouvert
En affär är öppen
ferma
fermé
En affär är stängd
eniro
entrée
Skylt som informerar om att detta är ingången
eliro
sortie
Skylt som informerar om att detta är utgången
puŝu
pousser
eltiru
tirer
viroj
hommes
Toalett för män
virinoj
femmes
Toalett för kvinnor
Okupata
occupé/complet
Toalett är upptagen
neokupata
chambres disponibles / libre
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kiom por iri al __[loko]__?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sekvu tiun aŭton!
Suivez cette voiture !
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kie mi povas lui aŭton?
Où est l'agence de location de voitures ?
Fråga om var du kan hyra en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...por unu tago/semajno.
... pour une journée / une semaine.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Mi volas plenan asekuron.
Je voudrais une assurance tous risques.
Få försäkring för alla möjliga skador
Mi ne bezonas asekuron.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kie estas la proksima benzinstacio?
Où est la prochaine station service ?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
La benzinujo ne estas plena.
Le réservoir n'est pas plein.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
La motoro faras strangan bruon.
Le moteur fait un drôle de bruit.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La aŭto estas difektita.
La voiture est endommagée.
Klaga på att bilen är skadad