Engelska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi perdiĝis.
I am lost.
Du vet inte var du är
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Can you show me where it is on the map?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kie mi povas trovi ___?
Where can I find___?
Fråga om en viss servicepunkt
... la banĉambron?
... a bathroom?
servicepunkt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... a bank/an exchange office?
servicepunkt
... hotelon?
... a hotel?
servicepunkt
... benzinstacion?
... a gas station?
servicepunkt
... malsanulejon?
... a hospital?
servicepunkt
... apotekon?
... a pharmacy?
facilitet
... magazenon?
... a department store?
servicepunkt
... supermarkton?
... a supermarket?
servicepunkt
... bushaltejon?
... the bus stop?
servicepunkt
... metroohaltejon?
... the subway station?
servicepunkt
... turistoficejon?
... a tourist information office?
servicepunkt
... monaŭtomaton?
... an ATM/a cash machine?
servicepunkt
Kiel mi iras al___?
How do I get to___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... la urbocentron?
... the downtown area?
specifik plats
... la stacidomon?
... the train station?
specifik plats
... la aerhavenon?
... the airport?
specifik plats
... la policejon?
... the police station?
specifik plats
... la ambasadon de [lando]?
... the embassy of [country]?
Ett visst lands ambassad
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Can you recommend any good___?
Be om tips på olika platser
... trinkejojn?
... bars?
ställe
... kafejojn?
... cafes?
ställe
... restoraciojn?
... restaurants?
ställe
... noktoklubojn?
... night clubs?
ställe
... hotelojn?
... hotels?
ställe
... turismajn allogojn?
... tourist attractions?
ställe
... historiajn lokojn?
... historic sites?
ställe
... muzeojn?
... museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turnu maldekstre.
Turn left.
Ge väganvisning
Turnu dekstre.
Turn right.
Ge väganvisning
Iru rekte.
Go straight ahead.
Ge väganvisning
Reiru.
Go back.
Ge väganvisning
Haltu.
Stop.
Ge väganvisning
Iru al la___.
Go towards the___.
Ge väganvisning
Iru post la____.
Go past the___.
Ge väganvisning
Serku la___.
Watch for the___.
Ge väganvisning
montsuben
downhill
Ge väganvisning
supren
uphill
Ge väganvisning
vojkruciĝo
intersection
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafiklumo
traffic lights
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parko
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Where can I buy a bus/train ticket?
Fråga efter ett biljettkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Köp en biljett till en viss destination
... solan bileton ...
... single ticket ...
biljett för en enkel resa
... revenan bileton ...
... return ticket ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... first class/second class ticket ...
biljett för första klass/andra klass
... tagbileton ...
... day pass ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... semajnobileton ...
... weekly pass ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monatbileton ...
... monthly pass ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
How much is a ticket to __[location]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Reservera en särskild sittplats
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Kiom longe por atingi __[loko]__?
How long to get to __[location]__?
Fråga om resetiden
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Is this seat taken?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tio estas mia sidloko.
That is my seat.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

malferma
open
En affär är öppen
ferma
closed
En affär är stängd
eniro
entrance
Skylt som informerar om att detta är ingången
eliro
exit
Skylt som informerar om att detta är utgången
puŝu
push
eltiru
pull
viroj
men
Toalett för män
virinoj
women
Toalett för kvinnor
Okupata
occupied
Toalett är upptagen
neokupata
vacant
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Do you know the number to call a taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
I need to go to __[location]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kiom por iri al __[loko]__?
How much to go to__[location]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Can you wait here for a moment?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sekvu tiun aŭton!
Follow that car!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kie mi povas lui aŭton?
Where is the car rental?
Fråga om var du kan hyra en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...por unu tago/semajno.
... for one day/one week.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Mi volas plenan asekuron.
I want full coverage insurance.
Få försäkring för alla möjliga skador
Mi ne bezonas asekuron.
I do not need insurance.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Should I bring the car back with a full tank?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kie estas la proksima benzinstacio?
Where is the next gas station?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
I would like to include a second driver.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
What is the speed limit in cities/on highways?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
La benzinujo ne estas plena.
The tank is not full.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
La motoro faras strangan bruon.
The engine makes a strange noise.
Klaga på att det är ett problem med motorn
La aŭto estas difektita.
The car is damaged.
Klaga på att bilen är skadad