Tyska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

I am lost.
Ich habe mich verirrt.
Du vet inte var du är
Can you show me where it is on the map?
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Where can I find___?
Wo kann ich ___ finden?
Fråga om en viss servicepunkt
... a bathroom?
... ein Badezimmer?
servicepunkt
... a bank/an exchange office?
... eine Bank/Wechselstube?
servicepunkt
... a hotel?
... ein Hotel?
servicepunkt
... a gas station?
... eine Tankstelle?
servicepunkt
... a hospital?
... ein Krankenhaus?
servicepunkt
... a pharmacy?
... eine Apotheke?
facilitet
... a department store?
... ein Kaufhaus?
servicepunkt
... a supermarket?
... ein Supermarkt?
servicepunkt
... the bus stop?
... eine Bushaltestelle?
servicepunkt
... the subway station?
... eine Bahnstation?
servicepunkt
... a tourist information office?
... die Touristeninformation?
servicepunkt
... an ATM/a cash machine?
... einen Geldautomaten?
servicepunkt
How do I get to___?
Wie komme ich zum/zur ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... the downtown area?
... die Stadtmitte?
specifik plats
... the train station?
... der Bahnhof?
specifik plats
... the airport?
... der Flughafen?
specifik plats
... the police station?
... die Polizeiwache?
specifik plats
... the embassy of [country]?
... die Botschaft von [Land]?
Ett visst lands ambassad
Can you recommend any good___?
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Be om tips på olika platser
... bars?
... Bars?
ställe
... cafes?
... Cafés?
ställe
... restaurants?
... Restaurants?
ställe
... night clubs?
... Diskotheken?
ställe
... hotels?
... Hotels?
ställe
... tourist attractions?
... Touristenattraktionen?
ställe
... historic sites?
... historische Sehenswürdigkeiten?
ställe
... museums?
... Museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turn left.
Nach links.
Ge väganvisning
Turn right.
Nach rechts.
Ge väganvisning
Go straight ahead.
Geradeaus gehen.
Ge väganvisning
Go back.
Geh zurück.
Ge väganvisning
Stop.
Anhalten.
Ge väganvisning
Go towards the___.
Gehe zum/zur ___.
Ge väganvisning
Go past the___.
Geh an ___ vorbei.
Ge väganvisning
Watch for the___.
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Ge väganvisning
downhill
bergab
Ge väganvisning
uphill
bergauf
Ge väganvisning
intersection
Kreuzung
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
traffic lights
Ampel
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
Park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Where can I buy a bus/train ticket?
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Fråga efter ett biljettkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Köp en biljett till en viss destination
... single ticket ...
... Einzelfahrschein ...
biljett för en enkel resa
... return ticket ...
... Rückfahrkarte ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... first class/second class ticket ...
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
biljett för första klass/andra klass
... day pass ...
... Tageskarte ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekly pass ...
... Wochenkarte ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monthly pass ...
... Monatskarte ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
How much is a ticket to __[location]__ ?
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Reservera en särskild sittplats
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
How long to get to __[location]__?
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Fråga om resetiden
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is this seat taken?
Ist dieser Platz besetzt?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
That is my seat.
Das ist mein Platz.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
geöffnet
En affär är öppen
closed
geschlossen
En affär är stängd
entrance
Eingang
Skylt som informerar om att detta är ingången
exit
Ausgang
Skylt som informerar om att detta är utgången
push
Drücken
pull
Ziehen
men
Männer
Toalett för män
women
Damen
Toalett för kvinnor
occupied
Besetzt
Toalett är upptagen
vacant
Frei
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Be om telefonnumret till en taxifirma
I need to go to __[location]__.
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
How much to go to__[location]__?
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Can you wait here for a moment?
Können Sie hier einen Moment warten?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Follow that car!
Folgen Sie dem Auto!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Where is the car rental?
Wo ist die Autovermietung?
Fråga om var du kan hyra en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... for one day/one week.
... für einen Tag/eine Woche.
Specificera för hur länge du vill hyra den
I want full coverage insurance.
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Få försäkring för alla möjliga skador
I do not need insurance.
Ich brauche keine Versicherung.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Should I bring the car back with a full tank?
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Where is the next gas station?
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
I would like to include a second driver.
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
What is the speed limit in cities/on highways?
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
The tank is not full.
Der Tank ist nicht voll.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
The engine makes a strange noise.
Der Motor macht komische Geräusche.
Klaga på att det är ett problem med motorn
The car is damaged.
Das Auto ist kaputt.
Klaga på att bilen är skadad