Turkiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

I am lost.
Kayboldum.
Du vet inte var du är
Can you show me where it is on the map?
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Where can I find___?
__ı nerede bulurum?
Fråga om en viss servicepunkt
... a bathroom?
... bir banyo?
servicepunkt
... a bank/an exchange office?
... bir banka/döviz bürosu?
servicepunkt
... a hotel?
... bir otel?
servicepunkt
... a gas station?
... bir benzin istasyonu?
servicepunkt
... a hospital?
... bir hastane?
servicepunkt
... a pharmacy?
... bir eczane?
facilitet
... a department store?
... bir büyük mağaza?
servicepunkt
... a supermarket?
... bir süpermarket?
servicepunkt
... the bus stop?
... otobüs durağı?
servicepunkt
... the subway station?
... bir metro istasyonu?
servicepunkt
... a tourist information office?
... bir turist bilgi ofisi?
servicepunkt
... an ATM/a cash machine?
.. bir ATM/para çekme makinası?
servicepunkt
How do I get to___?
__ye nasıl varırım?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... the downtown area?
... eski kasaba merkezi?
specifik plats
... the train station?
... tren istasyonu?
specifik plats
... the airport?
... havaalanı?
specifik plats
... the police station?
... polis merkezi?
specifik plats
... the embassy of [country]?
... [ülke]'nin konsolosluğu?
Ett visst lands ambassad
Can you recommend any good___?
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
Be om tips på olika platser
... bars?
... barlar?
ställe
... cafes?
... kafeler?
ställe
... restaurants?
... restoranlar?
ställe
... night clubs?
... gece kulüpleri?
ställe
... hotels?
... oteller?
ställe
... tourist attractions?
... turistik atraksiyonlar?
ställe
... historic sites?
... tarihi alanlar?
ställe
... museums?
... müzeler?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turn left.
Sola dön.
Ge väganvisning
Turn right.
Sağa dön.
Ge väganvisning
Go straight ahead.
Düz git.
Ge väganvisning
Go back.
Geri git.
Ge väganvisning
Stop.
Dur.
Ge väganvisning
Go towards the___.
__'e doğru git.
Ge väganvisning
Go past the___.
__'ı geç.
Ge väganvisning
Watch for the___.
__'i bekle.
Ge väganvisning
downhill
yokuş aşağı
Ge väganvisning
uphill
yokuş yukarı
Ge väganvisning
intersection
kavşak
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
traffic lights
trfik ışıkları
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Where can I buy a bus/train ticket?
Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
Fråga efter ett biljettkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
Köp en biljett till en viss destination
... single ticket ...
... tek bilet ...
biljett för en enkel resa
... return ticket ...
dönüş bileti
biljett för vägen dit och tillbaka
... first class/second class ticket ...
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
biljett för första klass/andra klass
... day pass ...
... günlük ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekly pass ...
... haftalık ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monthly pass ...
... aylık ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
How much is a ticket to __[location]__ ?
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
Reservera en särskild sittplats
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
How long to get to __[location]__?
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
Fråga om resetiden
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is this seat taken?
Bu koltuk ayırtıldı mı?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
That is my seat.
Bu benim koltuğum
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
açık
En affär är öppen
closed
kapalı
En affär är stängd
entrance
giriş
Skylt som informerar om att detta är ingången
exit
çıkış
Skylt som informerar om att detta är utgången
push
itiniz
pull
çekiniz
men
erkekler
Toalett för män
women
kadınlar
Toalett för kvinnor
occupied
dolu
Toalett är upptagen
vacant
boş
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
Be om telefonnumret till en taxifirma
I need to go to __[location]__.
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
How much to go to__[location]__?
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Can you wait here for a moment?
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Follow that car!
Şu arabayı takip et!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Where is the car rental?
Araba nereden kiralanıyor?
Fråga om var du kan hyra en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... for one day/one week.
... bir gün/bir hafta için.
Specificera för hur länge du vill hyra den
I want full coverage insurance.
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
Få försäkring för alla möjliga skador
I do not need insurance.
Sigortaya ihtiyacım yok.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Should I bring the car back with a full tank?
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Where is the next gas station?
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
I would like to include a second driver.
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
What is the speed limit in cities/on highways?
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
The tank is not full.
Depo dolu değil.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
The engine makes a strange noise.
Motordan garip bir ses geliyor.
Klaga på att det är ett problem med motorn
The car is damaged.
Araba hasarlı.
Klaga på att bilen är skadad