Tjeckiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

I am lost.
Ztratil(a) jsem se.
Du vet inte var du är
Can you show me where it is on the map?
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Where can I find___?
Kde můžu najít___?
Fråga om en viss servicepunkt
... a bathroom?
... záchod?
servicepunkt
... a bank/an exchange office?
... banku/směnárnu?
servicepunkt
... a hotel?
... hotel?
servicepunkt
... a gas station?
... čerpací stanici?
servicepunkt
... a hospital?
... nemocnici?
servicepunkt
... a pharmacy?
... lékárnu?
facilitet
... a department store?
... obchodní dům?
servicepunkt
... a supermarket?
... supermarket?
servicepunkt
... the bus stop?
... autobusovou zastávku?
servicepunkt
... the subway station?
... zastávku metra?
servicepunkt
... a tourist information office?
... turistické informace?
servicepunkt
... an ATM/a cash machine?
... bankomat?
servicepunkt
How do I get to___?
Jak se dostanu ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... the downtown area?
... do centra?
specifik plats
... the train station?
... na vlakové nádraží?
specifik plats
... the airport?
... na letiště?
specifik plats
... the police station?
... na policejní stanici?
specifik plats
... the embassy of [country]?
... na ambasádu [země]?
Ett visst lands ambassad
Can you recommend any good___?
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Be om tips på olika platser
... bars?
... bary?
ställe
... cafes?
... kavárny?
ställe
... restaurants?
... restaurace?
ställe
... night clubs?
... noční kluby?
ställe
... hotels?
... hotely?
ställe
... tourist attractions?
... turistické atrakce?
ställe
... historic sites?
... historické památky?
ställe
... museums?
... muzea?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turn left.
Zahni doleva.
Ge väganvisning
Turn right.
Zahni doprava.
Ge väganvisning
Go straight ahead.
Jdi rovně.
Ge väganvisning
Go back.
Jdi zpátky.
Ge väganvisning
Stop.
Zastav.
Ge väganvisning
Go towards the___.
Jdi směrem ___.
Ge väganvisning
Go past the___.
Jdi kolem ___.
Ge väganvisning
Watch for the___.
Vyhlížej ___.
Ge väganvisning
downhill
dolů z kopce
Ge väganvisning
uphill
nahoru do kopce
Ge väganvisning
intersection
křižovatka
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
traffic lights
semafor
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Where can I buy a bus/train ticket?
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Fråga efter ett biljettkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Köp en biljett till en viss destination
... single ticket ...
... jednosměrnou jízdenku ...
biljett för en enkel resa
... return ticket ...
... zpáteční jízdenku ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... first class/second class ticket ...
... jízdenku do první/druhé třídy ...
biljett för första klass/andra klass
... day pass ...
... jízdenku na den ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekly pass ...
... jízdenku na týden ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monthly pass ...
... měsíční jízdenku ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
How much is a ticket to __[location]__ ?
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Reservera en särskild sittplats
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
How long to get to __[location]__?
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Fråga om resetiden
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is this seat taken?
Je toto místo volné?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
That is my seat.
Tohle je moje místo.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
otevřeno
En affär är öppen
closed
zavřeno
En affär är stängd
entrance
vchod
Skylt som informerar om att detta är ingången
exit
východ
Skylt som informerar om att detta är utgången
push
tam
pull
sem
men
muži
Toalett för män
women
ženy
Toalett för kvinnor
occupied
obsazeno
Toalett är upptagen
vacant
volno
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Víte číslo na taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
I need to go to __[location]__.
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
How much to go to__[location]__?
Kolik to stojí do __[místo]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Can you wait here for a moment?
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Follow that car!
Sledujte to auto!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Where is the car rental?
Kde je půjčovna aut?
Fråga om var du kan hyra en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... for one day/one week.
... na jeden den/jeden týden.
Specificera för hur länge du vill hyra den
I want full coverage insurance.
Chci plné pojistné krytí.
Få försäkring för alla möjliga skador
I do not need insurance.
Nepotřebuji pojištění.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Should I bring the car back with a full tank?
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Where is the next gas station?
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
I would like to include a second driver.
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
What is the speed limit in cities/on highways?
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
The tank is not full.
Nádrž není plná.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
The engine makes a strange noise.
Motor dělá divné zvuky.
Klaga på att det är ett problem med motorn
The car is damaged.
Auto je poničené.
Klaga på att bilen är skadad