Spanska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

I am lost.
Estoy perdido.
Du vet inte var du är
Can you show me where it is on the map?
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Where can I find___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Fråga om en viss servicepunkt
... a bathroom?
... el sanitario/servicio de baño?
servicepunkt
... a bank/an exchange office?
... un banco/casa de cambio
servicepunkt
... a hotel?
... un hotel?
servicepunkt
... a gas station?
... gasolinera?
servicepunkt
... a hospital?
... un hospital?
servicepunkt
... a pharmacy?
... una farmacia?
facilitet
... a department store?
... una tienda departamental?
servicepunkt
... a supermarket?
... un supermercado?
servicepunkt
... the bus stop?
... la parada del autobús?
servicepunkt
... the subway station?
... la estación del metro?
servicepunkt
... a tourist information office?
... una oficina de información turística?
servicepunkt
... an ATM/a cash machine?
... un cajero automático?
servicepunkt
How do I get to___?
¿Cómo llego a___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... the downtown area?
... al centro?
specifik plats
... the train station?
... la estación del tren?
specifik plats
... the airport?
... el aeropuerto?
specifik plats
... the police station?
... la estación de policías?
specifik plats
... the embassy of [country]?
... la embajada de [país]?
Ett visst lands ambassad
Can you recommend any good___?
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Be om tips på olika platser
... bars?
... bar?
ställe
... cafes?
...café?
ställe
... restaurants?
... restaurante?
ställe
... night clubs?
... club nocturno?
ställe
... hotels?
... hotel?
ställe
... tourist attractions?
... atracción turística?
ställe
... historic sites?
... sitio histórico?
ställe
... museums?
... museo?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turn left.
Gire a la izquierda.
Ge väganvisning
Turn right.
Gire a la derecha.
Ge väganvisning
Go straight ahead.
Siga derecho.
Ge väganvisning
Go back.
Regrese.
Ge väganvisning
Stop.
Pare.
Ge väganvisning
Go towards the___.
Vaya hacia___.
Ge väganvisning
Go past the___.
Pase el/la___.
Ge väganvisning
Watch for the___.
Ponga atención a___.
Ge väganvisning
downhill
cuesta abajo
Ge väganvisning
uphill
cuesta arriba
Ge väganvisning
intersection
intersección
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
traffic lights
semáforos
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
parque
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Where can I buy a bus/train ticket?
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Fråga efter ett biljettkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Köp en biljett till en viss destination
... single ticket ...
... boleto sencillo...
biljett för en enkel resa
... return ticket ...
... boleto de regreso...
biljett för vägen dit och tillbaka
... first class/second class ticket ...
... primera clase/segunda clase
biljett för första klass/andra klass
... day pass ...
... pase por un día ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekly pass ...
... pase semanal ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monthly pass ...
... pase mensual ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
How much is a ticket to __[location]__ ?
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Reservera en särskild sittplats
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
How long to get to __[location]__?
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Fråga om resetiden
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is this seat taken?
¿Está ocupado éste asiento?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
That is my seat.
Ese es mi asiento.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
abierto
En affär är öppen
closed
cerrado
En affär är stängd
entrance
entrada
Skylt som informerar om att detta är ingången
exit
salida
Skylt som informerar om att detta är utgången
push
empuje
pull
jale
men
hombres/caballeros
Toalett för män
women
mujeres/damas
Toalett för kvinnor
occupied
lleno/ocupado
Toalett är upptagen
vacant
Habitaciones libres/desocupado
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Be om telefonnumret till en taxifirma
I need to go to __[location]__.
Necesito ir a__[lugar]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
How much to go to__[location]__?
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Can you wait here for a moment?
¿Puede esperar aquí por un momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Follow that car!
¡Siga ese carro!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Where is the car rental?
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Fråga om var du kan hyra en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... for one day/one week.
... por un día/una semana
Specificera för hur länge du vill hyra den
I want full coverage insurance.
Quisiera un seguro de cobertura total.
Få försäkring för alla möjliga skador
I do not need insurance.
No necesito seguro.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Should I bring the car back with a full tank?
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Where is the next gas station?
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
I would like to include a second driver.
Me gustaría incluir un conductor extra
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
What is the speed limit in cities/on highways?
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
The tank is not full.
El tanque no está lleno.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
The engine makes a strange noise.
El motor hace un sonido extraño.
Klaga på att det är ett problem med motorn
The car is damaged.
El coche se encuentra dañado.
Klaga på att bilen är skadad