Portugisiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

I am lost.
Eu estou perdido (a).
Du vet inte var du är
Can you show me where it is on the map?
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Where can I find___?
Onde eu encontro ___?
Fråga om en viss servicepunkt
... a bathroom?
... um banheiro?
servicepunkt
... a bank/an exchange office?
... um banco/uma casa de câmbio?
servicepunkt
... a hotel?
... um hotel?
servicepunkt
... a gas station?
... um posto de gasolina?
servicepunkt
... a hospital?
... um hospital?
servicepunkt
... a pharmacy?
... uma farmácia?
facilitet
... a department store?
... uma loja de departamento?
servicepunkt
... a supermarket?
... um supermercado?
servicepunkt
... the bus stop?
... uma parada de ônibus?
servicepunkt
... the subway station?
... uma estação de metrô?
servicepunkt
... a tourist information office?
... um centro de informações turísticas?
servicepunkt
... an ATM/a cash machine?
... um caixa eletrônico?
servicepunkt
How do I get to___?
Como eu faço para chegar ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... the downtown area?
... ao centro da cidade?
specifik plats
... the train station?
... a estação de trem?
specifik plats
... the airport?
... ao aeroporto?
specifik plats
... the police station?
... a delegacia de polícia?
specifik plats
... the embassy of [country]?
... a embaixada [país]?
Ett visst lands ambassad
Can you recommend any good___?
Você pode recomendar algum bom ___?
Be om tips på olika platser
... bars?
... bares?
ställe
... cafes?
... cafeterias?
ställe
... restaurants?
... restaurantes?
ställe
... night clubs?
... boates?
ställe
... hotels?
... hotéis?
ställe
... tourist attractions?
... atrações turísticas?
ställe
... historic sites?
... cidades históricas?
ställe
... museums?
... museus?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turn left.
Vire à esquerda.
Ge väganvisning
Turn right.
Vire à direita.
Ge väganvisning
Go straight ahead.
Siga em frente.
Ge väganvisning
Go back.
Volte.
Ge väganvisning
Stop.
Pare.
Ge väganvisning
Go towards the___.
Vá em direção à ___.
Ge väganvisning
Go past the___.
Passe o ___.
Ge väganvisning
Watch for the___.
Procure por ___.
Ge väganvisning
downhill
para baixo
Ge väganvisning
uphill
para cima
Ge väganvisning
intersection
intersecção
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
traffic lights
semáforo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
parque
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Where can I buy a bus/train ticket?
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Fråga efter ett biljettkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Köp en biljett till en viss destination
... single ticket ...
... bilhete único ...
biljett för en enkel resa
... return ticket ...
... bilhete de ida e volta ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... first class/second class ticket ...
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
biljett för första klass/andra klass
... day pass ...
... passe de um dia ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekly pass ...
... bilhete semanal ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monthly pass ...
... bilhete mensal ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
How much is a ticket to __[location]__ ?
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Reservera en särskild sittplats
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
How long to get to __[location]__?
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Fråga om resetiden
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is this seat taken?
Este lugar está ocupado?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
That is my seat.
Este é o meu assento.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
aberto
En affär är öppen
closed
fechado
En affär är stängd
entrance
entrada
Skylt som informerar om att detta är ingången
exit
saída
Skylt som informerar om att detta är utgången
push
empurrar
pull
puxar
men
homens
Toalett för män
women
mulheres
Toalett för kvinnor
occupied
ocupado
Toalett är upptagen
vacant
livre
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Você conhece algum número de táxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
I need to go to __[location]__.
Eu preciso ir para _[local]_.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
How much to go to__[location]__?
Quanto custa para ir para _[local]_?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Can you wait here for a moment?
Você pode esperar aqui por um momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Follow that car!
Siga aquele carro!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Where is the car rental?
Onde posso alugar um carro?
Fråga om var du kan hyra en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... for one day/one week.
... por um dia/uma semana.
Specificera för hur länge du vill hyra den
I want full coverage insurance.
Eu quero pacote de seguro completo.
Få försäkring för alla möjliga skador
I do not need insurance.
Eu não preciso de seguro.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Should I bring the car back with a full tank?
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Where is the next gas station?
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
I would like to include a second driver.
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
What is the speed limit in cities/on highways?
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
The tank is not full.
O tanque não está cheio.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
The engine makes a strange noise.
O motor está fazendo um barulho estranho.
Klaga på att det är ett problem med motorn
The car is damaged.
O carro está danificado.
Klaga på att bilen är skadad