Nederländska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

I am lost.
Ik ben de weg kwijt.
Du vet inte var du är
Can you show me where it is on the map?
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Where can I find___?
Waar kan ik ___ vinden?
Fråga om en viss servicepunkt
... a bathroom?
... een toilet?
servicepunkt
... a bank/an exchange office?
... een bank/een wisselkantoor?
servicepunkt
... a hotel?
... een hotel?
servicepunkt
... a gas station?
... een tankstation?
servicepunkt
... a hospital?
... een ziekenhuis?
servicepunkt
... a pharmacy?
... een apotheek?
facilitet
... a department store?
... een warenhuis?
servicepunkt
... a supermarket?
... een supermarkt?
servicepunkt
... the bus stop?
... de bushalte?
servicepunkt
... the subway station?
... de halte voor de ondergrondse?
servicepunkt
... a tourist information office?
... een bezoekersinformatie/VVV?
servicepunkt
... an ATM/a cash machine?
... een geldautomaat?
servicepunkt
How do I get to___?
Hoe kom ik bij ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... the downtown area?
... het centrum?
specifik plats
... the train station?
... het (trein)station?
specifik plats
... the airport?
... het vliegveld?
specifik plats
... the police station?
... het politiebureau?
specifik plats
... the embassy of [country]?
... de ambassade van [land]?
Ett visst lands ambassad
Can you recommend any good___?
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Be om tips på olika platser
... bars?
... barren?
ställe
... cafes?
... cafés?
ställe
... restaurants?
... restaurants?
ställe
... night clubs?
... nachtclubs?
ställe
... hotels?
... hotels?
ställe
... tourist attractions?
... toeristenattracties?
ställe
... historic sites?
... historische bezienswaardigheden?
ställe
... museums?
... museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turn left.
Sla linksaf.
Ge väganvisning
Turn right.
Sla rechtsaf.
Ge väganvisning
Go straight ahead.
Ga rechtdoor.
Ge väganvisning
Go back.
Ga terug.
Ge väganvisning
Stop.
Stop.
Ge väganvisning
Go towards the___.
Ga richting ___.
Ge väganvisning
Go past the___.
Ga voorbij de ___.
Ge väganvisning
Watch for the___.
Zoek de ___.
Ge väganvisning
downhill
naar beneden
Ge väganvisning
uphill
omhoog
Ge väganvisning
intersection
kruising
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
traffic lights
stoplichten
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Where can I buy a bus/train ticket?
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Fråga efter ett biljettkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Köp en biljett till en viss destination
... single ticket ...
... enkeltje ...
biljett för en enkel resa
... return ticket ...
... retourtje ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... first class/second class ticket ...
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
biljett för första klass/andra klass
... day pass ...
... dagkaart ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekly pass ...
... weekkaart ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monthly pass ...
... maandkaart ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
How much is a ticket to __[location]__ ?
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Reservera en särskild sittplats
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
How long to get to __[location]__?
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Fråga om resetiden
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is this seat taken?
Is deze plek bezet?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
That is my seat.
Dat is mijn stoel.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
open
En affär är öppen
closed
gesloten
En affär är stängd
entrance
toegang
Skylt som informerar om att detta är ingången
exit
uitgang
Skylt som informerar om att detta är utgången
push
duwen
pull
trekken
men
mannen
Toalett för män
women
vrouwen
Toalett för kvinnor
occupied
bezet
Toalett är upptagen
vacant
vrij
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Be om telefonnumret till en taxifirma
I need to go to __[location]__.
Ik moet naar __[locatie]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
How much to go to__[location]__?
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Can you wait here for a moment?
Kunt u hier even wachten?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Follow that car!
Volg die auto!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Where is the car rental?
Waar is de autoverhuur?
Fråga om var du kan hyra en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... for one day/one week.
... voor één dag/een week.
Specificera för hur länge du vill hyra den
I want full coverage insurance.
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Få försäkring för alla möjliga skador
I do not need insurance.
Ik heb geen verzekering nodig.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Should I bring the car back with a full tank?
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Where is the next gas station?
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
I would like to include a second driver.
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
What is the speed limit in cities/on highways?
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
The tank is not full.
De tank is niet vol.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
The engine makes a strange noise.
De motor maakt een gek geluid.
Klaga på att det är ett problem med motorn
The car is damaged.
De auto is beschadigd.
Klaga på att bilen är skadad