Italienska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

I am lost.
Mi sono perso.
Du vet inte var du är
Can you show me where it is on the map?
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Where can I find___?
Dove posso trovare ____?
Fråga om en viss servicepunkt
... a bathroom?
... un bagno?
servicepunkt
... a bank/an exchange office?
... una banca/sportello di cambio
servicepunkt
... a hotel?
... un albergo?
servicepunkt
... a gas station?
... un benzinaio?
servicepunkt
... a hospital?
... un ospedale?
servicepunkt
... a pharmacy?
... una farmacia?
facilitet
... a department store?
... un grande magazzino?
servicepunkt
... a supermarket?
... un supermercato?
servicepunkt
... the bus stop?
... la fermata dell'autobus?
servicepunkt
... the subway station?
... la fermata della metro?
servicepunkt
... a tourist information office?
... un ufficio di informazione turistica?
servicepunkt
... an ATM/a cash machine?
... un bancomat/sportello bancario automatico?
servicepunkt
How do I get to___?
Come si arriva __?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... the downtown area?
... al centro?
specifik plats
... the train station?
... alla stazione del treno?
specifik plats
... the airport?
... all'aeroporto?
specifik plats
... the police station?
... alla centrale di polizia?
specifik plats
... the embassy of [country]?
... all'ambasciata di [paese]?
Ett visst lands ambassad
Can you recommend any good___?
Ci può consigliare un buon ___?
Be om tips på olika platser
... bars?
... bar?
ställe
... cafes?
... caffé?
ställe
... restaurants?
... ristorante?
ställe
... night clubs?
... night club?
ställe
... hotels?
... albergo?
ställe
... tourist attractions?
... attrazione turistica?
ställe
... historic sites?
... sito storico?
ställe
... museums?
... museo?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turn left.
Gira a sinistra.
Ge väganvisning
Turn right.
Gira a destra.
Ge väganvisning
Go straight ahead.
Sempre dritto.
Ge väganvisning
Go back.
Torna indietro.
Ge väganvisning
Stop.
Fermati.
Ge väganvisning
Go towards the___.
Vai verso ___.
Ge väganvisning
Go past the___.
Vai oltre ___.
Ge väganvisning
Watch for the___.
Cerca il/la ___.
Ge väganvisning
downhill
in discesa
Ge väganvisning
uphill
in salita
Ge väganvisning
intersection
incrocio
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
traffic lights
semafori
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
parco
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Where can I buy a bus/train ticket?
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Fråga efter ett biljettkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Köp en biljett till en viss destination
... single ticket ...
... biglietto solo andata...
biljett för en enkel resa
... return ticket ...
... andata e ritorno...
biljett för vägen dit och tillbaka
... first class/second class ticket ...
... biglietto di prima/seconda classe...
biljett för första klass/andra klass
... day pass ...
... biglietto giornaliero...
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekly pass ...
... un abbonamento settimanale...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monthly pass ...
... un abbonamento mensile ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
How much is a ticket to __[location]__ ?
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Reservera en särskild sittplats
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Si ferma a ___[luogo]___?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
How long to get to __[location]__?
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Fråga om resetiden
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is this seat taken?
È occupato questo posto?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
That is my seat.
Questo è il mio posto.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
aperto
En affär är öppen
closed
chiuso
En affär är stängd
entrance
entrata
Skylt som informerar om att detta är ingången
exit
uscita
Skylt som informerar om att detta är utgången
push
spingere
pull
tirare
men
uomini
Toalett för män
women
donne
Toalett för kvinnor
occupied
pieno/occupato
Toalett är upptagen
vacant
libero
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Sa il numero per chiamare un taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
I need to go to __[location]__.
Devo andare a ___[destinazione]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
How much to go to__[location]__?
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Can you wait here for a moment?
Può aspettare qui un momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Follow that car!
Segua quella macchina!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Where is the car rental?
Dov'è il noleggio auto?
Fråga om var du kan hyra en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... for one day/one week.
... per un giorno/una settimana.
Specificera för hur länge du vill hyra den
I want full coverage insurance.
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Få försäkring för alla möjliga skador
I do not need insurance.
Non ho bisogno di assicurazione.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Should I bring the car back with a full tank?
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Where is the next gas station?
Dov'è il prossimo benzinaio?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
I would like to include a second driver.
Vorrei includere un secondo guidatore.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
What is the speed limit in cities/on highways?
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
The tank is not full.
Non c'è il pieno.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
The engine makes a strange noise.
Il motore fa uno strano rumore.
Klaga på att det är ett problem med motorn
The car is damaged.
L'auto è danneggiata.
Klaga på att bilen är skadad