Hindi | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

I am lost.
Du vet inte var du är
Can you show me where it is on the map?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Where can I find___?
Fråga om en viss servicepunkt
... a bathroom?
servicepunkt
... a bank/an exchange office?
servicepunkt
... a hotel?
servicepunkt
... a gas station?
servicepunkt
... a hospital?
servicepunkt
... a pharmacy?
facilitet
... a department store?
servicepunkt
... a supermarket?
servicepunkt
... the bus stop?
servicepunkt
... the subway station?
servicepunkt
... a tourist information office?
servicepunkt
... an ATM/a cash machine?
servicepunkt
How do I get to___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... the downtown area?
specifik plats
... the train station?
specifik plats
... the airport?
specifik plats
... the police station?
specifik plats
... the embassy of [country]?
Ett visst lands ambassad
Can you recommend any good___?
Be om tips på olika platser
... bars?
ställe
... cafes?
ställe
... restaurants?
ställe
... night clubs?
ställe
... hotels?
ställe
... tourist attractions?
ställe
... historic sites?
ställe
... museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turn left.
Ge väganvisning
Turn right.
Ge väganvisning
Go straight ahead.
Ge väganvisning
Go back.
Ge väganvisning
Stop.
Ge väganvisning
Go towards the___.
Ge väganvisning
Go past the___.
Ge väganvisning
Watch for the___.
Ge väganvisning
downhill
Ge väganvisning
uphill
Ge väganvisning
intersection
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
traffic lights
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Where can I buy a bus/train ticket?
Fråga efter ett biljettkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Köp en biljett till en viss destination
... single ticket ...
biljett för en enkel resa
... return ticket ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... first class/second class ticket ...
biljett för första klass/andra klass
... day pass ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekly pass ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monthly pass ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
How much is a ticket to __[location]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
Reservera en särskild sittplats
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
How long to get to __[location]__?
Fråga om resetiden
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is this seat taken?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
That is my seat.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
En affär är öppen
closed
En affär är stängd
entrance
Skylt som informerar om att detta är ingången
exit
Skylt som informerar om att detta är utgången
push
pull
men
Toalett för män
women
Toalett för kvinnor
occupied
Toalett är upptagen
vacant
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
I need to go to __[location]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
How much to go to__[location]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Can you wait here for a moment?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Follow that car!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Where is the car rental?
Fråga om var du kan hyra en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... for one day/one week.
Specificera för hur länge du vill hyra den
I want full coverage insurance.
Få försäkring för alla möjliga skador
I do not need insurance.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Should I bring the car back with a full tank?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Where is the next gas station?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
I would like to include a second driver.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
What is the speed limit in cities/on highways?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
The tank is not full.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
The engine makes a strange noise.
Klaga på att det är ett problem med motorn
The car is damaged.
Klaga på att bilen är skadad