Franska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

I am lost.
Je suis perdu.
Du vet inte var du är
Can you show me where it is on the map?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Where can I find___?
Où puis-je trouver ___ ?
Fråga om en viss servicepunkt
... a bathroom?
... des toilettes ?
servicepunkt
... a bank/an exchange office?
... une banque / un bureau de change ?
servicepunkt
... a hotel?
... un hôtel ?
servicepunkt
... a gas station?
... une station service ?
servicepunkt
... a hospital?
... un hôpital ?
servicepunkt
... a pharmacy?
... une pharmacie ?
facilitet
... a department store?
... un grand magasin ?
servicepunkt
... a supermarket?
... un supermarché ?
servicepunkt
... the bus stop?
... un arrêt de bus ?
servicepunkt
... the subway station?
... une station de métro ?
servicepunkt
... a tourist information office?
... un office du tourisme ?
servicepunkt
... an ATM/a cash machine?
... un distributeur/guichet automatique ?
servicepunkt
How do I get to___?
Comment je peux me rendre ___ ?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... the downtown area?
... au centre-ville ?
specifik plats
... the train station?
... à la gare ?
specifik plats
... the airport?
... à l'aéroport ?
specifik plats
... the police station?
... au commissariat ?
specifik plats
... the embassy of [country]?
... à l'ambassade de [pays] ?
Ett visst lands ambassad
Can you recommend any good___?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Be om tips på olika platser
... bars?
... bar ?
ställe
... cafes?
... café ?
ställe
... restaurants?
... restaurant ?
ställe
... night clubs?
... boîte de nuit ?
ställe
... hotels?
... hôtel ?
ställe
... tourist attractions?
... attraction touristique ?
ställe
... historic sites?
... site historique ?
ställe
... museums?
... musée ?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turn left.
Tournez à gauche.
Ge väganvisning
Turn right.
Tournez à droite.
Ge väganvisning
Go straight ahead.
Allez tout droit.
Ge väganvisning
Go back.
Faites demi-tour.
Ge väganvisning
Stop.
Arrêtez-vous.
Ge väganvisning
Go towards the___.
Allez vers ___.
Ge väganvisning
Go past the___.
Passez devant ___.
Ge väganvisning
Watch for the___.
Cherchez ___.
Ge väganvisning
downhill
vers le bas
Ge väganvisning
uphill
vers le haut
Ge väganvisning
intersection
intersection
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
traffic lights
feux de signalisation
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
parc
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Where can I buy a bus/train ticket?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Fråga efter ett biljettkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Köp en biljett till en viss destination
... single ticket ...
... aller simple ...
biljett för en enkel resa
... return ticket ...
... aller-retour ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... first class/second class ticket ...
... ticket première/seconde classe ...
biljett för första klass/andra klass
... day pass ...
... ticket pour la journée ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekly pass ...
... ticket hebdomadaire ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monthly pass ...
... ticket mensuel ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
How much is a ticket to __[location]__ ?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Reservera en särskild sittplats
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
How long to get to __[location]__?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Fråga om resetiden
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is this seat taken?
Ce siège est-il pris ?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
That is my seat.
C'est mon siège.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
ouvert
En affär är öppen
closed
fermé
En affär är stängd
entrance
entrée
Skylt som informerar om att detta är ingången
exit
sortie
Skylt som informerar om att detta är utgången
push
pousser
pull
tirer
men
hommes
Toalett för män
women
femmes
Toalett för kvinnor
occupied
occupé/complet
Toalett är upptagen
vacant
chambres disponibles / libre
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Be om telefonnumret till en taxifirma
I need to go to __[location]__.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
How much to go to__[location]__?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Can you wait here for a moment?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Follow that car!
Suivez cette voiture !
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Where is the car rental?
Où est l'agence de location de voitures ?
Fråga om var du kan hyra en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... for one day/one week.
... pour une journée / une semaine.
Specificera för hur länge du vill hyra den
I want full coverage insurance.
Je voudrais une assurance tous risques.
Få försäkring för alla möjliga skador
I do not need insurance.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Should I bring the car back with a full tank?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Where is the next gas station?
Où est la prochaine station service ?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
I would like to include a second driver.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
What is the speed limit in cities/on highways?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
The tank is not full.
Le réservoir n'est pas plein.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
The engine makes a strange noise.
Le moteur fait un drôle de bruit.
Klaga på att det är ett problem med motorn
The car is damaged.
La voiture est endommagée.
Klaga på att bilen är skadad