Esperanto | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

I am lost.
Mi perdiĝis.
Du vet inte var du är
Can you show me where it is on the map?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Where can I find___?
Kie mi povas trovi ___?
Fråga om en viss servicepunkt
... a bathroom?
... la banĉambron?
servicepunkt
... a bank/an exchange office?
... bankon/ŝanĝoficejon?
servicepunkt
... a hotel?
... hotelon?
servicepunkt
... a gas station?
... benzinstacion?
servicepunkt
... a hospital?
... malsanulejon?
servicepunkt
... a pharmacy?
... apotekon?
facilitet
... a department store?
... magazenon?
servicepunkt
... a supermarket?
... supermarkton?
servicepunkt
... the bus stop?
... bushaltejon?
servicepunkt
... the subway station?
... metroohaltejon?
servicepunkt
... a tourist information office?
... turistoficejon?
servicepunkt
... an ATM/a cash machine?
... monaŭtomaton?
servicepunkt
How do I get to___?
Kiel mi iras al___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... the downtown area?
... la urbocentron?
specifik plats
... the train station?
... la stacidomon?
specifik plats
... the airport?
... la aerhavenon?
specifik plats
... the police station?
... la policejon?
specifik plats
... the embassy of [country]?
... la ambasadon de [lando]?
Ett visst lands ambassad
Can you recommend any good___?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Be om tips på olika platser
... bars?
... trinkejojn?
ställe
... cafes?
... kafejojn?
ställe
... restaurants?
... restoraciojn?
ställe
... night clubs?
... noktoklubojn?
ställe
... hotels?
... hotelojn?
ställe
... tourist attractions?
... turismajn allogojn?
ställe
... historic sites?
... historiajn lokojn?
ställe
... museums?
... muzeojn?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turn left.
Turnu maldekstre.
Ge väganvisning
Turn right.
Turnu dekstre.
Ge väganvisning
Go straight ahead.
Iru rekte.
Ge väganvisning
Go back.
Reiru.
Ge väganvisning
Stop.
Haltu.
Ge väganvisning
Go towards the___.
Iru al la___.
Ge väganvisning
Go past the___.
Iru post la____.
Ge väganvisning
Watch for the___.
Serku la___.
Ge väganvisning
downhill
montsuben
Ge väganvisning
uphill
supren
Ge väganvisning
intersection
vojkruciĝo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
traffic lights
trafiklumo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
parko
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Where can I buy a bus/train ticket?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Fråga efter ett biljettkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Köp en biljett till en viss destination
... single ticket ...
... solan bileton ...
biljett för en enkel resa
... return ticket ...
... revenan bileton ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... first class/second class ticket ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
biljett för första klass/andra klass
... day pass ...
... tagbileton ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekly pass ...
... semajnobileton ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... monthly pass ...
... monatbileton ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
How much is a ticket to __[location]__ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Reservera en särskild sittplats
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
How long to get to __[location]__?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Fråga om resetiden
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is this seat taken?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
That is my seat.
Tio estas mia sidloko.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
malferma
En affär är öppen
closed
ferma
En affär är stängd
entrance
eniro
Skylt som informerar om att detta är ingången
exit
eliro
Skylt som informerar om att detta är utgången
push
puŝu
pull
eltiru
men
viroj
Toalett för män
women
virinoj
Toalett för kvinnor
occupied
Okupata
Toalett är upptagen
vacant
neokupata
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Be om telefonnumret till en taxifirma
I need to go to __[location]__.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
How much to go to__[location]__?
Kiom por iri al __[loko]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Can you wait here for a moment?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Follow that car!
Sekvu tiun aŭton!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Where is the car rental?
Kie mi povas lui aŭton?
Fråga om var du kan hyra en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... for one day/one week.
...por unu tago/semajno.
Specificera för hur länge du vill hyra den
I want full coverage insurance.
Mi volas plenan asekuron.
Få försäkring för alla möjliga skador
I do not need insurance.
Mi ne bezonas asekuron.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Should I bring the car back with a full tank?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Where is the next gas station?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
I would like to include a second driver.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
What is the speed limit in cities/on highways?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
The tank is not full.
La benzinujo ne estas plena.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
The engine makes a strange noise.
La motoro faras strangan bruon.
Klaga på att det är ett problem med motorn
The car is damaged.
La aŭto estas difektita.
Klaga på att bilen är skadad