Ungerska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

null
nulla
Siffra
eins
egy
Siffra
zwei
kettő
Siffra
drei
három
Siffra
vier
szám
Siffra
fünf
öt
Siffra
sechs
hat
Siffra
sieben
hét
Siffra
acht
nyolc
Siffra
neun
kilenc
Siffra
zehn
tíz
Siffra
elf
tizenegy
Siffra
zwölf
tizenkettő
Siffra
dreizehn
tizenhárom
Siffra
vierzehn
tizennégy
Siffra
fünfzehn
tizenöt
Siffra
sechzehn
tizenhat
Siffra
siebzehn
tizenhét
Siffra
achtzehn
tizennyolc
Siffra
neunzehn
tizenkilenc
Siffra
zwanzig
húsz
Siffra
dreißig
harminc
Siffra
vierzig
negyven
Siffra
fünfzig
ötven
Siffra
sechzig
hatvan
Siffra
siebzig
hetven
Siffra
achtzig
nyolcvan
Siffra
neunzig
kilencven
Siffra
hundert
száz
Siffra
Million
millió
Siffra
Milliarde
billió
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Nehmen Sie ___?
Elfogadnak _____?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... Kreditkarte?
...hitelkártyát?
betalningsmetod
... EC-Karte?
...kártyát?
betalningsmetod
... Bargeld?
...készpénzt?
betalningsmetod
... Schecks?
...csekket?
betalningsmetod
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Szeretnék pénzt váltani.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Geben Sie Ihren Pin ein.
Írja be a PIN kódot.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Geld abheben
Pénzfelvétel
Alternativ då du vill ta ut pengar
Bestätigen
Megerősítés
Bekräfta ett val
Abbrechen
Törlés
Avbryt en handling
Betrag auswählen
Összeg kiválasztása.
Välj hur stor summa du vill ta ut
Benötigen Sie eine Quittung?
Szeretne számlát kapni?
Få ett kvitto över uttaget