Rumänska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

sıfır
zero
Siffra
bir
unu
Siffra
iki
doi
Siffra
üç
trei
Siffra
dört
patru
Siffra
beş
cinci
Siffra
altı
șase
Siffra
yedi
șapte
Siffra
sekiz
opt
Siffra
dokuz
nouă
Siffra
on
zece
Siffra
onbir
unsprezece
Siffra
oniki
doisprezece
Siffra
onüç
treisprezece
Siffra
ondört
paisprezece
Siffra
onbeş
cincisprezece
Siffra
onaltı
șaisprezece
Siffra
onyedi
șaptesprezece
Siffra
onsekiz
optsprezece
Siffra
ondokuz
nouăsprezece
Siffra
yirmi
douăzeci
Siffra
otuz
treizeci
Siffra
kırk
patruzeci
Siffra
elli
cincizeci
Siffra
atmış
șaizeci
Siffra
yetmiş
șaptezeci
Siffra
seksen
optzeci
Siffra
doksan
nouăzeci
Siffra
yüz
sută
Siffra
milyon
milion
Siffra
milyar
miliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

__ kabul ediyor musunuz?
Acceptați __ ?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kredi karı?
... carduri de credit?
betalningsmetod
... vadesiz hesap kartı?
... carduri de debit imediat?
betalningsmetod
... peşin?
... numerar?
betalningsmetod
... çek?
... cecuri?
betalningsmetod
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Aș dori să schimb niște bani.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Pin kodunu gir.
Introduceți codul PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Para çek
Retrageți numerar
Alternativ då du vill ta ut pengar
Onayla
Confirmare
Bekräfta ett val
İptal
Anulează
Avbryt en handling
Miktarı seç
Alegeți suma
Välj hur stor summa du vill ta ut
Fiş istiyor musunuz?
Doriți o chitanță?
Få ett kvitto över uttaget