Japanska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

sıfır
ゼロ
Siffra
bir
Siffra
iki
Siffra
üç
Siffra
dört
Siffra
beş
Siffra
altı
Siffra
yedi
Siffra
sekiz
Siffra
dokuz
Siffra
on
Siffra
onbir
十一
Siffra
oniki
十二
Siffra
onüç
十三
Siffra
ondört
十四
Siffra
onbeş
十五
Siffra
onaltı
十六
Siffra
onyedi
十七
Siffra
onsekiz
十八
Siffra
ondokuz
十九
Siffra
yirmi
二十
Siffra
otuz
三十
Siffra
kırk
四十
Siffra
elli
五十
Siffra
atmış
六十
Siffra
yetmiş
七十
Siffra
seksen
八十
Siffra
doksan
九十
Siffra
yüz
Siffra
milyon
Siffra
milyar
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

__ kabul ediyor musunuz?
___は受け入れていますか?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kredi karı?
...クレジットカード?
betalningsmetod
... vadesiz hesap kartı?
...デビットカード?
betalningsmetod
... peşin?
...現金?
betalningsmetod
... çek?
...チェック?
betalningsmetod
Biraz para bozdurmak istiyorum.
お金を両替したいです
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Pin kodunu gir.
パスワードを入力してください
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Para çek
お金を引き出す
Alternativ då du vill ta ut pengar
Onayla
承認
Bekräfta ett val
İptal
キャンセル
Avbryt en handling
Miktarı seç
金額を選択する
Välj hur stor summa du vill ta ut
Fiş istiyor musunuz?
レシートは必要ですか?
Få ett kvitto över uttaget