Finska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

sıfır
nolla
Siffra
bir
yksi
Siffra
iki
kaksi
Siffra
üç
kolme
Siffra
dört
neljä
Siffra
beş
viisi
Siffra
altı
kuusi
Siffra
yedi
seitsemän
Siffra
sekiz
kahdeksan
Siffra
dokuz
yhdeksän
Siffra
on
kymmenen
Siffra
onbir
yksitoista
Siffra
oniki
kaksitoista
Siffra
onüç
kolmetoista
Siffra
ondört
neljätoista
Siffra
onbeş
viisitoista
Siffra
onaltı
kuusitoista
Siffra
onyedi
seitsemäntoista
Siffra
onsekiz
kahdeksantoista
Siffra
ondokuz
yhdeksäntoista
Siffra
yirmi
kaksikymmentä
Siffra
otuz
kolmekymmentä
Siffra
kırk
neljäkymmentä
Siffra
elli
viisikymmentä
Siffra
atmış
kuusikymmentä
Siffra
yetmiş
seitsemänkymmentä
Siffra
seksen
kahdeksankymmentä
Siffra
doksan
yhdeksänkymmentä
Siffra
yüz
sata
Siffra
milyon
miljoona
Siffra
milyar
miljardi
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

__ kabul ediyor musunuz?
Hyväksyttekö ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kredi karı?
...luottokortin?
betalningsmetod
... vadesiz hesap kartı?
...pankkikortin?
betalningsmetod
... peşin?
...käteistä?
betalningsmetod
... çek?
...shekkejä?
betalningsmetod
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Haluaisin vaihtaa rahaa.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Mikä on vaihtokurssi _[valuutta 1]n ja _[valuutta2]n välillä?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Pin kodunu gir.
Syötä tunnuslukusi.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Para çek
Nosta rahaa
Alternativ då du vill ta ut pengar
Onayla
Varmista
Bekräfta ett val
İptal
Peruuta
Avbryt en handling
Miktarı seç
Valitse summa
Välj hur stor summa du vill ta ut
Fiş istiyor musunuz?
Haluatko kuitin?
Få ett kvitto över uttaget