Engelska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

sıfır
zero
Siffra
bir
one
Siffra
iki
two
Siffra
üç
three
Siffra
dört
four
Siffra
beş
five
Siffra
altı
six
Siffra
yedi
seven
Siffra
sekiz
eight
Siffra
dokuz
nine
Siffra
on
ten
Siffra
onbir
eleven
Siffra
oniki
twelve
Siffra
onüç
thirteen
Siffra
ondört
fourteen
Siffra
onbeş
fifteen
Siffra
onaltı
sixteen
Siffra
onyedi
seventeen
Siffra
onsekiz
eighteen
Siffra
ondokuz
nineteen
Siffra
yirmi
twenty
Siffra
otuz
thirty
Siffra
kırk
forty
Siffra
elli
fifty
Siffra
atmış
sixty
Siffra
yetmiş
seventy
Siffra
seksen
eighty
Siffra
doksan
ninety
Siffra
yüz
hundred
Siffra
milyon
million
Siffra
milyar
billion
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

__ kabul ediyor musunuz?
Do you accept ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kredi karı?
... credit cards?
betalningsmetod
... vadesiz hesap kartı?
... debit cards?
betalningsmetod
... peşin?
... cash?
betalningsmetod
... çek?
... checks?
betalningsmetod
Biraz para bozdurmak istiyorum.
I would like to exchange some money.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Pin kodunu gir.
Enter your PIN code.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Para çek
Withdraw money
Alternativ då du vill ta ut pengar
Onayla
Confirm
Bekräfta ett val
İptal
Cancel
Avbryt en handling
Miktarı seç
Select amount
Välj hur stor summa du vill ta ut
Fiş istiyor musunuz?
Do you want a receipt?
Få ett kvitto över uttaget