Franska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nula
zéro
Siffra
jedna
un
Siffra
dva
deux
Siffra
tři
trois
Siffra
čtyři
quatre
Siffra
pět
cinq
Siffra
šest
six
Siffra
sedm
sept
Siffra
osm
huit
Siffra
devět
neuf
Siffra
deset
dix
Siffra
jedenáct
onze
Siffra
dvanáct
douze
Siffra
třináct
treize
Siffra
čtrnáct
quatorze
Siffra
patnáct
quinze
Siffra
šestnáct
seize
Siffra
sedmnáct
dix-sept
Siffra
osmnáct
dix-huit
Siffra
devatenáct
dix-neuf
Siffra
dvacet
vingt
Siffra
třicet
trente
Siffra
čtyřicet
quarante
Siffra
padesát
cinquante
Siffra
šedesát
soixante
Siffra
sedmdesát
soixante-dix
Siffra
osmdesát
quatre-vingts
Siffra
devadesát
quatre-vingt-dix
Siffra
sto
cent
Siffra
milión
million
Siffra
miliarda
milliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Přijímáte ___?
Acceptez-vous __ ?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditní karty?
... les cartes de crédit ?
betalningsmetod
... debetní karty?
... les cartes à débit immédiat ?
betalningsmetod
... hotovost?
... l'espèce ?
betalningsmetod
... šeky?
... les chèques ?
betalningsmetod
Chtěl(a) bych směnit peníze.
Je voudrais échanger de l'argent.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Zadejte Váš PIN kód.
Composez votre code secret.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Vybrat peníze
Retrait
Alternativ då du vill ta ut pengar
Potvrdit
Valider
Bekräfta ett val
Zrušit
Annuler
Avbryt en handling
Vybrat částku
Choisir un montant
Välj hur stor summa du vill ta ut
Chcete účtenku?
Souhaitez-vous un reçu ?
Få ett kvitto över uttaget