Tyska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ศูนย์ (soon)
null
Siffra
หนึ่ง (neung)
eins
Siffra
สอง (song)
zwei
Siffra
สาม (sarm)
drei
Siffra
สี่ (see)
vier
Siffra
ห้า (ha)
fünf
Siffra
หก (hok)
sechs
Siffra
เจ็ด (jed)
sieben
Siffra
แปด (pad)
acht
Siffra
เก้า (kao)
neun
Siffra
สิบ (sib)
zehn
Siffra
สิบเอ็ด (sib-ed)
elf
Siffra
สิบสอง (sib-song)
zwölf
Siffra
สิบสาม (sib-sarm)
dreizehn
Siffra
สิบสี่ (sib-see)
vierzehn
Siffra
สิบห้า (sib-ha)
fünfzehn
Siffra
สิบหก (sib-hok)
sechzehn
Siffra
สิบเจ็ด(sib-jed)
siebzehn
Siffra
สิบแปด(sib-pad)
achtzehn
Siffra
สิบเก้า(sib-kao)
neunzehn
Siffra
ยี่สิบ (yee-sib)
zwanzig
Siffra
สามสิบ (sarm-sib)
dreißig
Siffra
สี่สิบ (see-sib)
vierzig
Siffra
ห้าสิบ (ha-sib)
fünfzig
Siffra
หกสิบ (hok-sib)
sechzig
Siffra
เจ็ดสิบ (jed-sib)
siebzig
Siffra
แปดสิบ (pad-sib)
achtzig
Siffra
เก้าสิบ (kao-sib)
neunzig
Siffra
หนึ่งร้อย (neung-roi)
hundert
Siffra
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Million
Siffra
พันล้าน (pun-larn)
Milliarde
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Nehmen Sie ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... Kreditkarte?
betalningsmetod
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... EC-Karte?
betalningsmetod
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... Bargeld?
betalningsmetod
...เช็ค? (checks)
... Schecks?
betalningsmetod
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Geben Sie Ihren Pin ein.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
การถอนตังค์
Geld abheben
Alternativ då du vill ta ut pengar
ตกลง (tok-long)
Bestätigen
Bekräfta ett val
ยกเลิก (yok-lerk)
Abbrechen
Avbryt en handling
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Betrag auswählen
Välj hur stor summa du vill ta ut
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Benötigen Sie eine Quittung?
Få ett kvitto över uttaget