Svenska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ศูนย์ (soon)
noll
Siffra
หนึ่ง (neung)
ett
Siffra
สอง (song)
två
Siffra
สาม (sarm)
tre
Siffra
สี่ (see)
fyra
Siffra
ห้า (ha)
fem
Siffra
หก (hok)
sex
Siffra
เจ็ด (jed)
sju
Siffra
แปด (pad)
åtta
Siffra
เก้า (kao)
nio
Siffra
สิบ (sib)
tio
Siffra
สิบเอ็ด (sib-ed)
elva
Siffra
สิบสอง (sib-song)
tolv
Siffra
สิบสาม (sib-sarm)
tretton
Siffra
สิบสี่ (sib-see)
fjorton
Siffra
สิบห้า (sib-ha)
femton
Siffra
สิบหก (sib-hok)
sexton
Siffra
สิบเจ็ด(sib-jed)
sjutton
Siffra
สิบแปด(sib-pad)
arton
Siffra
สิบเก้า(sib-kao)
nitton
Siffra
ยี่สิบ (yee-sib)
tjugo
Siffra
สามสิบ (sarm-sib)
trettio
Siffra
สี่สิบ (see-sib)
fyrtio
Siffra
ห้าสิบ (ha-sib)
femtio
Siffra
หกสิบ (hok-sib)
sextio
Siffra
เจ็ดสิบ (jed-sib)
sjuttio
Siffra
แปดสิบ (pad-sib)
åttio
Siffra
เก้าสิบ (kao-sib)
nittio
Siffra
หนึ่งร้อย (neung-roi)
hundra
Siffra
หนึ่งล้าน (neung-larn)
miljon
Siffra
พันล้าน (pun-larn)
miljard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Accepterar ni ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... kreditkort?
betalningsmetod
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... betalkort/debitkort?
betalningsmetod
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... kontanter?
betalningsmetod
...เช็ค? (checks)
... checkar?
betalningsmetod
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Jag skulle vilja växla lite pengar.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Slå in din pinkod.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
การถอนตังค์
Ta ut pengar
Alternativ då du vill ta ut pengar
ตกลง (tok-long)
Bekräfta
Bekräfta ett val
ยกเลิก (yok-lerk)
Avbryt
Avbryt en handling
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Välj summa
Välj hur stor summa du vill ta ut
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Vill du ha kvitto?
Få ett kvitto över uttaget