Rumänska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ศูนย์ (soon)
zero
Siffra
หนึ่ง (neung)
unu
Siffra
สอง (song)
doi
Siffra
สาม (sarm)
trei
Siffra
สี่ (see)
patru
Siffra
ห้า (ha)
cinci
Siffra
หก (hok)
șase
Siffra
เจ็ด (jed)
șapte
Siffra
แปด (pad)
opt
Siffra
เก้า (kao)
nouă
Siffra
สิบ (sib)
zece
Siffra
สิบเอ็ด (sib-ed)
unsprezece
Siffra
สิบสอง (sib-song)
doisprezece
Siffra
สิบสาม (sib-sarm)
treisprezece
Siffra
สิบสี่ (sib-see)
paisprezece
Siffra
สิบห้า (sib-ha)
cincisprezece
Siffra
สิบหก (sib-hok)
șaisprezece
Siffra
สิบเจ็ด(sib-jed)
șaptesprezece
Siffra
สิบแปด(sib-pad)
optsprezece
Siffra
สิบเก้า(sib-kao)
nouăsprezece
Siffra
ยี่สิบ (yee-sib)
douăzeci
Siffra
สามสิบ (sarm-sib)
treizeci
Siffra
สี่สิบ (see-sib)
patruzeci
Siffra
ห้าสิบ (ha-sib)
cincizeci
Siffra
หกสิบ (hok-sib)
șaizeci
Siffra
เจ็ดสิบ (jed-sib)
șaptezeci
Siffra
แปดสิบ (pad-sib)
optzeci
Siffra
เก้าสิบ (kao-sib)
nouăzeci
Siffra
หนึ่งร้อย (neung-roi)
sută
Siffra
หนึ่งล้าน (neung-larn)
milion
Siffra
พันล้าน (pun-larn)
miliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Acceptați __ ?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... carduri de credit?
betalningsmetod
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... carduri de debit imediat?
betalningsmetod
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... numerar?
betalningsmetod
...เช็ค? (checks)
... cecuri?
betalningsmetod
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Aș dori să schimb niște bani.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Introduceți codul PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
การถอนตังค์
Retrageți numerar
Alternativ då du vill ta ut pengar
ตกลง (tok-long)
Confirmare
Bekräfta ett val
ยกเลิก (yok-lerk)
Anulează
Avbryt en handling
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Alegeți suma
Välj hur stor summa du vill ta ut
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Doriți o chitanță?
Få ett kvitto över uttaget