Italienska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ศูนย์ (soon)
zero
Siffra
หนึ่ง (neung)
uno
Siffra
สอง (song)
due
Siffra
สาม (sarm)
tre
Siffra
สี่ (see)
quattro
Siffra
ห้า (ha)
cinque
Siffra
หก (hok)
sei
Siffra
เจ็ด (jed)
sette
Siffra
แปด (pad)
otto
Siffra
เก้า (kao)
nove
Siffra
สิบ (sib)
dieci
Siffra
สิบเอ็ด (sib-ed)
undici
Siffra
สิบสอง (sib-song)
dodici
Siffra
สิบสาม (sib-sarm)
tredici
Siffra
สิบสี่ (sib-see)
quattordici
Siffra
สิบห้า (sib-ha)
quindici
Siffra
สิบหก (sib-hok)
sedici
Siffra
สิบเจ็ด(sib-jed)
diciassette
Siffra
สิบแปด(sib-pad)
diciotto
Siffra
สิบเก้า(sib-kao)
diciannove
Siffra
ยี่สิบ (yee-sib)
venti
Siffra
สามสิบ (sarm-sib)
trenta
Siffra
สี่สิบ (see-sib)
quaranta
Siffra
ห้าสิบ (ha-sib)
cinquanta
Siffra
หกสิบ (hok-sib)
sessanta
Siffra
เจ็ดสิบ (jed-sib)
settanta
Siffra
แปดสิบ (pad-sib)
ottanta
Siffra
เก้าสิบ (kao-sib)
novanta
Siffra
หนึ่งร้อย (neung-roi)
cento
Siffra
หนึ่งล้าน (neung-larn)
milione
Siffra
พันล้าน (pun-larn)
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Accettate ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... carte di credito?
betalningsmetod
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... carte di addebito?
betalningsmetod
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... contante?
betalningsmetod
...เช็ค? (checks)
... assegni?
betalningsmetod
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Vorrei cambiare del denaro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Inserisci il codice PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
การถอนตังค์
Preleva denaro
Alternativ då du vill ta ut pengar
ตกลง (tok-long)
Conferma
Bekräfta ett val
ยกเลิก (yok-lerk)
Cancella
Avbryt en handling
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Seleziona importo
Välj hur stor summa du vill ta ut
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Vuoi la ricevuta?
Få ett kvitto över uttaget