Hindi | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ศูนย์ (soon)
Siffra
หนึ่ง (neung)
Siffra
สอง (song)
Siffra
สาม (sarm)
Siffra
สี่ (see)
Siffra
ห้า (ha)
Siffra
หก (hok)
Siffra
เจ็ด (jed)
Siffra
แปด (pad)
Siffra
เก้า (kao)
Siffra
สิบ (sib)
Siffra
สิบเอ็ด (sib-ed)
Siffra
สิบสอง (sib-song)
Siffra
สิบสาม (sib-sarm)
Siffra
สิบสี่ (sib-see)
Siffra
สิบห้า (sib-ha)
Siffra
สิบหก (sib-hok)
Siffra
สิบเจ็ด(sib-jed)
Siffra
สิบแปด(sib-pad)
Siffra
สิบเก้า(sib-kao)
Siffra
ยี่สิบ (yee-sib)
Siffra
สามสิบ (sarm-sib)
Siffra
สี่สิบ (see-sib)
Siffra
ห้าสิบ (ha-sib)
Siffra
หกสิบ (hok-sib)
Siffra
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Siffra
แปดสิบ (pad-sib)
Siffra
เก้าสิบ (kao-sib)
Siffra
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Siffra
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Siffra
พันล้าน (pun-larn)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betalningsmetod
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betalningsmetod
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betalningsmetod
...เช็ค? (checks)
betalningsmetod
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
การถอนตังค์
Alternativ då du vill ta ut pengar
ตกลง (tok-long)
Bekräfta ett val
ยกเลิก (yok-lerk)
Avbryt en handling
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Välj hur stor summa du vill ta ut
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Få ett kvitto över uttaget