Esperanto | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ศูนย์ (soon)
nul
Siffra
หนึ่ง (neung)
unu
Siffra
สอง (song)
du
Siffra
สาม (sarm)
tri
Siffra
สี่ (see)
kvar
Siffra
ห้า (ha)
kvin
Siffra
หก (hok)
ses
Siffra
เจ็ด (jed)
sep
Siffra
แปด (pad)
ok
Siffra
เก้า (kao)
naŭ
Siffra
สิบ (sib)
dek
Siffra
สิบเอ็ด (sib-ed)
dek unu
Siffra
สิบสอง (sib-song)
dek du
Siffra
สิบสาม (sib-sarm)
dek tri
Siffra
สิบสี่ (sib-see)
dek kvar
Siffra
สิบห้า (sib-ha)
dek kvin
Siffra
สิบหก (sib-hok)
dek ses
Siffra
สิบเจ็ด(sib-jed)
dek sep
Siffra
สิบแปด(sib-pad)
dek ok
Siffra
สิบเก้า(sib-kao)
dek naŭ
Siffra
ยี่สิบ (yee-sib)
dudek
Siffra
สามสิบ (sarm-sib)
tridek
Siffra
สี่สิบ (see-sib)
kvardek
Siffra
ห้าสิบ (ha-sib)
kvindek
Siffra
หกสิบ (hok-sib)
sesdek
Siffra
เจ็ดสิบ (jed-sib)
sepdek
Siffra
แปดสิบ (pad-sib)
okdek
Siffra
เก้าสิบ (kao-sib)
naŭdek
Siffra
หนึ่งร้อย (neung-roi)
cent
Siffra
หนึ่งล้าน (neung-larn)
miliono
Siffra
พันล้าน (pun-larn)
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Ĉu vi akceptas ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... kreditkartojn?
betalningsmetod
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... debitkartojn?
betalningsmetod
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... kontanton?
betalningsmetod
...เช็ค? (checks)
... ĉekojn?
betalningsmetod
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Entajpu vian kodon PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
การถอนตังค์
Retiri monon
Alternativ då du vill ta ut pengar
ตกลง (tok-long)
Konfirmi
Bekräfta ett val
ยกเลิก (yok-lerk)
Nuligi
Avbryt en handling
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Elektu kvanton
Välj hur stor summa du vill ta ut
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Ĉu vi volas kvitancon?
Få ett kvitto över uttaget