Thailändska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

noll
ศูนย์ (soon)
Siffra
ett
หนึ่ง (neung)
Siffra
två
สอง (song)
Siffra
tre
สาม (sarm)
Siffra
fyra
สี่ (see)
Siffra
fem
ห้า (ha)
Siffra
sex
หก (hok)
Siffra
sju
เจ็ด (jed)
Siffra
åtta
แปด (pad)
Siffra
nio
เก้า (kao)
Siffra
tio
สิบ (sib)
Siffra
elva
สิบเอ็ด (sib-ed)
Siffra
tolv
สิบสอง (sib-song)
Siffra
tretton
สิบสาม (sib-sarm)
Siffra
fjorton
สิบสี่ (sib-see)
Siffra
femton
สิบห้า (sib-ha)
Siffra
sexton
สิบหก (sib-hok)
Siffra
sjutton
สิบเจ็ด(sib-jed)
Siffra
arton
สิบแปด(sib-pad)
Siffra
nitton
สิบเก้า(sib-kao)
Siffra
tjugo
ยี่สิบ (yee-sib)
Siffra
trettio
สามสิบ (sarm-sib)
Siffra
fyrtio
สี่สิบ (see-sib)
Siffra
femtio
ห้าสิบ (ha-sib)
Siffra
sextio
หกสิบ (hok-sib)
Siffra
sjuttio
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Siffra
åttio
แปดสิบ (pad-sib)
Siffra
nittio
เก้าสิบ (kao-sib)
Siffra
hundra
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Siffra
miljon
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Siffra
miljard
พันล้าน (pun-larn)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accepterar ni ___?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkort?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betalningsmetod
... betalkort/debitkort?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betalningsmetod
... kontanter?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betalningsmetod
... checkar?
...เช็ค? (checks)
betalningsmetod
Jag skulle vilja växla lite pengar.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Slå in din pinkod.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Ta ut pengar
การถอนตังค์
Alternativ då du vill ta ut pengar
Bekräfta
ตกลง (tok-long)
Bekräfta ett val
Avbryt
ยกเลิก (yok-lerk)
Avbryt en handling
Välj summa
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vill du ha kvitto?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Få ett kvitto över uttaget