Portugisiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

noll
zero
Siffra
ett
um
Siffra
två
dois
Siffra
tre
três
Siffra
fyra
quatro
Siffra
fem
cinco
Siffra
sex
seis
Siffra
sju
sete
Siffra
åtta
oito
Siffra
nio
nove
Siffra
tio
dez
Siffra
elva
onze
Siffra
tolv
doze
Siffra
tretton
treze
Siffra
fjorton
quatorze
Siffra
femton
quinze
Siffra
sexton
dezesseis
Siffra
sjutton
dezessete
Siffra
arton
dezoito
Siffra
nitton
dezenove
Siffra
tjugo
vinte
Siffra
trettio
trinta
Siffra
fyrtio
quarenta
Siffra
femtio
cinquenta
Siffra
sextio
sessenta
Siffra
sjuttio
setenta
Siffra
åttio
oitenta
Siffra
nittio
noventa
Siffra
hundra
cem
Siffra
miljon
milhão/milhões
Siffra
miljard
bilhão/bilhões
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accepterar ni ___?
Você aceita ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkort?
... cartões de crédito?
betalningsmetod
... betalkort/debitkort?
... cartões de débito?
betalningsmetod
... kontanter?
... dinheiro em espécie?
betalningsmetod
... checkar?
... cheque?
betalningsmetod
Jag skulle vilja växla lite pengar.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Slå in din pinkod.
Digite sua senha.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Ta ut pengar
Sacar dinheiro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Bekräfta
Confirmar
Bekräfta ett val
Avbryt
Cancelar
Avbryt en handling
Välj summa
Selecionar quantia
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vill du ha kvitto?
Você quer o recibo?
Få ett kvitto över uttaget