Japanska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

noll
ゼロ
Siffra
ett
Siffra
två
Siffra
tre
Siffra
fyra
Siffra
fem
Siffra
sex
Siffra
sju
Siffra
åtta
Siffra
nio
Siffra
tio
Siffra
elva
十一
Siffra
tolv
十二
Siffra
tretton
十三
Siffra
fjorton
十四
Siffra
femton
十五
Siffra
sexton
十六
Siffra
sjutton
十七
Siffra
arton
十八
Siffra
nitton
十九
Siffra
tjugo
二十
Siffra
trettio
三十
Siffra
fyrtio
四十
Siffra
femtio
五十
Siffra
sextio
六十
Siffra
sjuttio
七十
Siffra
åttio
八十
Siffra
nittio
九十
Siffra
hundra
Siffra
miljon
Siffra
miljard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accepterar ni ___?
___は受け入れていますか?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkort?
...クレジットカード?
betalningsmetod
... betalkort/debitkort?
...デビットカード?
betalningsmetod
... kontanter?
...現金?
betalningsmetod
... checkar?
...チェック?
betalningsmetod
Jag skulle vilja växla lite pengar.
お金を両替したいです
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Slå in din pinkod.
パスワードを入力してください
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Ta ut pengar
お金を引き出す
Alternativ då du vill ta ut pengar
Bekräfta
承認
Bekräfta ett val
Avbryt
キャンセル
Avbryt en handling
Välj summa
金額を選択する
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vill du ha kvitto?
レシートは必要ですか?
Få ett kvitto över uttaget