Hindi | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

noll
Siffra
ett
Siffra
två
Siffra
tre
Siffra
fyra
Siffra
fem
Siffra
sex
Siffra
sju
Siffra
åtta
Siffra
nio
Siffra
tio
Siffra
elva
Siffra
tolv
Siffra
tretton
Siffra
fjorton
Siffra
femton
Siffra
sexton
Siffra
sjutton
Siffra
arton
Siffra
nitton
Siffra
tjugo
Siffra
trettio
Siffra
fyrtio
Siffra
femtio
Siffra
sextio
Siffra
sjuttio
Siffra
åttio
Siffra
nittio
Siffra
hundra
Siffra
miljon
Siffra
miljard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accepterar ni ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkort?
betalningsmetod
... betalkort/debitkort?
betalningsmetod
... kontanter?
betalningsmetod
... checkar?
betalningsmetod
Jag skulle vilja växla lite pengar.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Slå in din pinkod.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Ta ut pengar
Alternativ då du vill ta ut pengar
Bekräfta
Bekräfta ett val
Avbryt
Avbryt en handling
Välj summa
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vill du ha kvitto?
Få ett kvitto över uttaget