Engelska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

noll
zero
Siffra
ett
one
Siffra
två
two
Siffra
tre
three
Siffra
fyra
four
Siffra
fem
five
Siffra
sex
six
Siffra
sju
seven
Siffra
åtta
eight
Siffra
nio
nine
Siffra
tio
ten
Siffra
elva
eleven
Siffra
tolv
twelve
Siffra
tretton
thirteen
Siffra
fjorton
fourteen
Siffra
femton
fifteen
Siffra
sexton
sixteen
Siffra
sjutton
seventeen
Siffra
arton
eighteen
Siffra
nitton
nineteen
Siffra
tjugo
twenty
Siffra
trettio
thirty
Siffra
fyrtio
forty
Siffra
femtio
fifty
Siffra
sextio
sixty
Siffra
sjuttio
seventy
Siffra
åttio
eighty
Siffra
nittio
ninety
Siffra
hundra
hundred
Siffra
miljon
million
Siffra
miljard
billion
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Accepterar ni ___?
Do you accept ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkort?
... credit cards?
betalningsmetod
... betalkort/debitkort?
... debit cards?
betalningsmetod
... kontanter?
... cash?
betalningsmetod
... checkar?
... checks?
betalningsmetod
Jag skulle vilja växla lite pengar.
I would like to exchange some money.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Slå in din pinkod.
Enter your PIN code.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Ta ut pengar
Withdraw money
Alternativ då du vill ta ut pengar
Bekräfta
Confirm
Bekräfta ett val
Avbryt
Cancel
Avbryt en handling
Välj summa
Select amount
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vill du ha kvitto?
Do you want a receipt?
Få ett kvitto över uttaget