Thailändska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

cero
ศูนย์ (soon)
Siffra
uno
หนึ่ง (neung)
Siffra
dos
สอง (song)
Siffra
tres
สาม (sarm)
Siffra
cuatro
สี่ (see)
Siffra
cinco
ห้า (ha)
Siffra
seis
หก (hok)
Siffra
siete
เจ็ด (jed)
Siffra
ocho
แปด (pad)
Siffra
nueve
เก้า (kao)
Siffra
diez
สิบ (sib)
Siffra
once
สิบเอ็ด (sib-ed)
Siffra
doce
สิบสอง (sib-song)
Siffra
trece
สิบสาม (sib-sarm)
Siffra
catorce
สิบสี่ (sib-see)
Siffra
quince
สิบห้า (sib-ha)
Siffra
dieciseis
สิบหก (sib-hok)
Siffra
diecisiete
สิบเจ็ด(sib-jed)
Siffra
dieciocho
สิบแปด(sib-pad)
Siffra
diecinueve
สิบเก้า(sib-kao)
Siffra
veinte
ยี่สิบ (yee-sib)
Siffra
treinta
สามสิบ (sarm-sib)
Siffra
cuarenta
สี่สิบ (see-sib)
Siffra
cincuenta
ห้าสิบ (ha-sib)
Siffra
sesenta
หกสิบ (hok-sib)
Siffra
setenta
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Siffra
ochenta
แปดสิบ (pad-sib)
Siffra
noventa
เก้าสิบ (kao-sib)
Siffra
cien
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Siffra
millón
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Siffra
billón
พันล้าน (pun-larn)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

¿Aceptan _____?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... tarjetas de crédito?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betalningsmetod
...tarjetas de débito?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betalningsmetod
...efectivo?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betalningsmetod
... cheques?
...เช็ค? (checks)
betalningsmetod
Me gustaría cambiar algo de dinero.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Introduzca el código PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retirar dinero
การถอนตังค์
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmar
ตกลง (tok-long)
Bekräfta ett val
Cancelar
ยกเลิก (yok-lerk)
Avbryt en handling
Seleccionar cantidad
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Välj hur stor summa du vill ta ut
¿Desea imprimir el recibo?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Få ett kvitto över uttaget