Italienska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

cero
zero
Siffra
uno
uno
Siffra
dos
due
Siffra
tres
tre
Siffra
cuatro
quattro
Siffra
cinco
cinque
Siffra
seis
sei
Siffra
siete
sette
Siffra
ocho
otto
Siffra
nueve
nove
Siffra
diez
dieci
Siffra
once
undici
Siffra
doce
dodici
Siffra
trece
tredici
Siffra
catorce
quattordici
Siffra
quince
quindici
Siffra
dieciseis
sedici
Siffra
diecisiete
diciassette
Siffra
dieciocho
diciotto
Siffra
diecinueve
diciannove
Siffra
veinte
venti
Siffra
treinta
trenta
Siffra
cuarenta
quaranta
Siffra
cincuenta
cinquanta
Siffra
sesenta
sessanta
Siffra
setenta
settanta
Siffra
ochenta
ottanta
Siffra
noventa
novanta
Siffra
cien
cento
Siffra
millón
milione
Siffra
billón
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

¿Aceptan _____?
Accettate ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... tarjetas de crédito?
... carte di credito?
betalningsmetod
...tarjetas de débito?
... carte di addebito?
betalningsmetod
...efectivo?
... contante?
betalningsmetod
... cheques?
... assegni?
betalningsmetod
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Vorrei cambiare del denaro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Introduzca el código PIN.
Inserisci il codice PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retirar dinero
Preleva denaro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmar
Conferma
Bekräfta ett val
Cancelar
Cancella
Avbryt en handling
Seleccionar cantidad
Seleziona importo
Välj hur stor summa du vill ta ut
¿Desea imprimir el recibo?
Vuoi la ricevuta?
Få ett kvitto över uttaget