Portugisiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
unu
um
Siffra
doi
dois
Siffra
trei
três
Siffra
patru
quatro
Siffra
cinci
cinco
Siffra
șase
seis
Siffra
șapte
sete
Siffra
opt
oito
Siffra
nouă
nove
Siffra
zece
dez
Siffra
unsprezece
onze
Siffra
doisprezece
doze
Siffra
treisprezece
treze
Siffra
paisprezece
quatorze
Siffra
cincisprezece
quinze
Siffra
șaisprezece
dezesseis
Siffra
șaptesprezece
dezessete
Siffra
optsprezece
dezoito
Siffra
nouăsprezece
dezenove
Siffra
douăzeci
vinte
Siffra
treizeci
trinta
Siffra
patruzeci
quarenta
Siffra
cincizeci
cinquenta
Siffra
șaizeci
sessenta
Siffra
șaptezeci
setenta
Siffra
optzeci
oitenta
Siffra
nouăzeci
noventa
Siffra
sută
cem
Siffra
milion
milhão/milhões
Siffra
miliard
bilhão/bilhões
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Acceptați __ ?
Você aceita ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carduri de credit?
... cartões de crédito?
betalningsmetod
... carduri de debit imediat?
... cartões de débito?
betalningsmetod
... numerar?
... dinheiro em espécie?
betalningsmetod
... cecuri?
... cheque?
betalningsmetod
Aș dori să schimb niște bani.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Introduceți codul PIN.
Digite sua senha.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retrageți numerar
Sacar dinheiro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmare
Confirmar
Bekräfta ett val
Anulează
Cancelar
Avbryt en handling
Alegeți suma
Selecionar quantia
Välj hur stor summa du vill ta ut
Doriți o chitanță?
Você quer o recibo?
Få ett kvitto över uttaget