Italienska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
unu
uno
Siffra
doi
due
Siffra
trei
tre
Siffra
patru
quattro
Siffra
cinci
cinque
Siffra
șase
sei
Siffra
șapte
sette
Siffra
opt
otto
Siffra
nouă
nove
Siffra
zece
dieci
Siffra
unsprezece
undici
Siffra
doisprezece
dodici
Siffra
treisprezece
tredici
Siffra
paisprezece
quattordici
Siffra
cincisprezece
quindici
Siffra
șaisprezece
sedici
Siffra
șaptesprezece
diciassette
Siffra
optsprezece
diciotto
Siffra
nouăsprezece
diciannove
Siffra
douăzeci
venti
Siffra
treizeci
trenta
Siffra
patruzeci
quaranta
Siffra
cincizeci
cinquanta
Siffra
șaizeci
sessanta
Siffra
șaptezeci
settanta
Siffra
optzeci
ottanta
Siffra
nouăzeci
novanta
Siffra
sută
cento
Siffra
milion
milione
Siffra
miliard
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Acceptați __ ?
Accettate ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carduri de credit?
... carte di credito?
betalningsmetod
... carduri de debit imediat?
... carte di addebito?
betalningsmetod
... numerar?
... contante?
betalningsmetod
... cecuri?
... assegni?
betalningsmetod
Aș dori să schimb niște bani.
Vorrei cambiare del denaro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Introduceți codul PIN.
Inserisci il codice PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retrageți numerar
Preleva denaro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmare
Conferma
Bekräfta ett val
Anulează
Cancella
Avbryt en handling
Alegeți suma
Seleziona importo
Välj hur stor summa du vill ta ut
Doriți o chitanță?
Vuoi la ricevuta?
Få ett kvitto över uttaget