Franska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zéro
Siffra
unu
un
Siffra
doi
deux
Siffra
trei
trois
Siffra
patru
quatre
Siffra
cinci
cinq
Siffra
șase
six
Siffra
șapte
sept
Siffra
opt
huit
Siffra
nouă
neuf
Siffra
zece
dix
Siffra
unsprezece
onze
Siffra
doisprezece
douze
Siffra
treisprezece
treize
Siffra
paisprezece
quatorze
Siffra
cincisprezece
quinze
Siffra
șaisprezece
seize
Siffra
șaptesprezece
dix-sept
Siffra
optsprezece
dix-huit
Siffra
nouăsprezece
dix-neuf
Siffra
douăzeci
vingt
Siffra
treizeci
trente
Siffra
patruzeci
quarante
Siffra
cincizeci
cinquante
Siffra
șaizeci
soixante
Siffra
șaptezeci
soixante-dix
Siffra
optzeci
quatre-vingts
Siffra
nouăzeci
quatre-vingt-dix
Siffra
sută
cent
Siffra
milion
million
Siffra
miliard
milliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Acceptați __ ?
Acceptez-vous __ ?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carduri de credit?
... les cartes de crédit ?
betalningsmetod
... carduri de debit imediat?
... les cartes à débit immédiat ?
betalningsmetod
... numerar?
... l'espèce ?
betalningsmetod
... cecuri?
... les chèques ?
betalningsmetod
Aș dori să schimb niște bani.
Je voudrais échanger de l'argent.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Introduceți codul PIN.
Composez votre code secret.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retrageți numerar
Retrait
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmare
Valider
Bekräfta ett val
Anulează
Annuler
Avbryt en handling
Alegeți suma
Choisir un montant
Välj hur stor summa du vill ta ut
Doriți o chitanță?
Souhaitez-vous un reçu ?
Få ett kvitto över uttaget