Engelska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
unu
one
Siffra
doi
two
Siffra
trei
three
Siffra
patru
four
Siffra
cinci
five
Siffra
șase
six
Siffra
șapte
seven
Siffra
opt
eight
Siffra
nouă
nine
Siffra
zece
ten
Siffra
unsprezece
eleven
Siffra
doisprezece
twelve
Siffra
treisprezece
thirteen
Siffra
paisprezece
fourteen
Siffra
cincisprezece
fifteen
Siffra
șaisprezece
sixteen
Siffra
șaptesprezece
seventeen
Siffra
optsprezece
eighteen
Siffra
nouăsprezece
nineteen
Siffra
douăzeci
twenty
Siffra
treizeci
thirty
Siffra
patruzeci
forty
Siffra
cincizeci
fifty
Siffra
șaizeci
sixty
Siffra
șaptezeci
seventy
Siffra
optzeci
eighty
Siffra
nouăzeci
ninety
Siffra
sută
hundred
Siffra
milion
million
Siffra
miliard
billion
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Acceptați __ ?
Do you accept ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... carduri de credit?
... credit cards?
betalningsmetod
... carduri de debit imediat?
... debit cards?
betalningsmetod
... numerar?
... cash?
betalningsmetod
... cecuri?
... checks?
betalningsmetod
Aș dori să schimb niște bani.
I would like to exchange some money.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Introduceți codul PIN.
Enter your PIN code.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retrageți numerar
Withdraw money
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmare
Confirm
Bekräfta ett val
Anulează
Cancel
Avbryt en handling
Alegeți suma
Select amount
Välj hur stor summa du vill ta ut
Doriți o chitanță?
Do you want a receipt?
Få ett kvitto över uttaget